Bericht

23-02-2011Aanleg nieuwe natte natuur in Groningen ongewenst

Vragen gesteld aan staatssecretaris Bleker over plannen tot aanleg Natte As

Schriftelijke vragen van het lid Koppejan (CDA) aan de staatssecretaris van EL&I over de plannen voor de aanleg van de Natte As in Groningen

1 Heeft U kennis genomen van het persbericht ‘Grootschalige natuurontwikkeling Meerstad van de baan!’ uit het Dagblad van het Noorden van 17 februari en de weerstand die in Groningen leeft tegen de aanleg van de Natte As bij Hartstede en Meerstad; een verbindingszone tussen het Zuidlaardermeer en Natuurgebied Midden Groningen?

2 Deelt u de conclusies volgend uit het rapport ‘Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur” dat in alle door het PBL beoordeelde varianten sprake is van afstand tot de oorspronkelijke doelen en het lastig is om de internationale biodiversiteitsdoelen te halen?

3. Deelt u de conclusie dat prioriteit voor het herijking van de EHS dient te liggen bij het beheren van bestaande gebieden, met name Natura 2000, en vervolgens bij investering in milieucondities, met name water om verdere biodiversiteitsverlies te voorkomen?

4. In hoeverre passen de plannen voor de aanleg van de Natte As nog in het regeringsbeleid aangaande herijking van de EHS en is de staatssecretaris bereid af te zien van verdere rijksfinanciering van dit specifieke onderdeel?

5. Deelt u de mening dat alle middelen welke beschikbaar van rijk, provincies en derden moeten leiden tot een gezamenlijke financiering om de herijkte EHS te realiseren?

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.