Bericht

02-09-2010Bezwaren tegen gedoogsteun PVV worden nu serieus genomen

Onze bezwaren worden meegewogen in de beoordeling van het onderhandelingsresultaat.

Ik heb een paar hectische dagen achter de rug. En dat terwijl de Kamer nog niet eens is begonnen en we officieel nog met reces zijn. Maar voor mijn gevoel is de vakantie al heel lang geleden.

Het begon allemaal op dinsdagochtend met een gesprek dat ik samen met collega Kathleen Ferrier had aangevraagd met de onderhandelaars Verhagen en Klink en waarnemend partijvoorzitter Bleeker. Aanleidng vormde onze  toenemende bezwaren  tegen een mogelijke coalitie VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV. Hoe zou Wilders straks omgaan met de gemaakte afspraken in regeer- en gedoogakkoord. Geeft hij daar, wanneer het kabinet √©√©nmaal zit en van zijn steun afhankelijk is, niet een geheel eigen invulling en interpretatie aan in het kader van zijn anti-islam agenda? Wij wilden graag onze bezwaren in kleine kring aan de orde stellen. Echter er werdt meteen na ons gesprek een fractievergadering gepland.
Daarop volgde een lange fractievergadering waarin we hierover stevig met elkaar hebben gediscussieerd en waarin de gemoederen soms hoog opliepen. Tijdens deze fractievergadering wordt ook een brief van collega Ab Klink uitgedeeld waarin hij zijn bezwaren heeft uiteen gezet. Bezwaren die in grote mate overeenkwamen met de bezwaren van mij en Kathleen.

Na een nachtje slapen was er op woensdagmiddag een nieuwe fractievergadering waarin we af hebben gesproken om in onderling overleg te zoeken naar een goede formule waar de hele fractie zich in zou kunnen vinden. Gesprekken met bemiddelaar Piet Hein Donner volgde. Woensdagavond om circa 23.00 uur werd de fractievergadering voortgezet.

Inmiddels waren wij overeen gekomen dat wij (Ab Klink, Kathleen Ferrier en ondergetekende) de voortgang van de onderhandelingen niet langer wilden blokkeren zodat er toegewerkt kan worden naar een onderhandelingsresultaat dat door de fractie beoordeeld kan worden. Onze zorgen en zwaarwegende bezwaren zijn nog niet weggenomen. Maar we staan open voor voorstellen die deze bezwaren kunnen wegnemen. Ook is afgesproken dat deze bezwaren meegewogen worden bij de beoordeling van het eindresultaat. Wij zullen vervolgens onze persoonlijke politieke eindafweging maken over het onderhandelingsresultaat. We zien een congres graag tegemoet en zullen daar onze inbreng leveren aan de discussie. Natuurlijk zullen de uitkomsten van het congres van grote betekenis zijn bij de eindafweging van de fractie.  

Samengevat kijk ik met gemengde gevoelens terug op de afgelopen dagen. De gedoogsteunoptie met de PVV heeft het CDA sterk verdeeld. De discussies zijn hoog opgelopen. Het was af en toe niet makkelijk. Maar onze bezwaren tegen de voorgestelde coalitie VVD-PVV met gedoogsteun van de PVV staan nu op de politieke agenda. Wordt vervolgd. 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.