Bericht

18-10-2011CDA: Middelburg ook concentratieplek voor rijksoverheidsdiensten

CDA Tweede Kamerleden Ad Koppejan en Ger Koopmans pleiten ervoor om Middelburg als 13e stad toe te voegen aan de lijst van steden waar de rijksoverheidsdiensten worden geconcentreerd. Op een eerder gepresenteerde lijst van het kabinet ontbrak een Zeeuwse stad.

Koppejan en Koopmans voelen zich gesterkt in hun voorstel door het vandaag gepresenteerde onderzoek ‘Rijksinstanties Zeeland’. Hierin is het economisch belang van rijksinstanties voor de lokale en regionale Zeeuwse economie in kaart gebracht. Alleen al de belastingdienst, het parket, de politie, de rechtbank en Rijkswaterstaat zijn goed voor 2.230 voltijdsbanen(fte’s). Wanneer daar de indirecte werkgelegenheid nog bij wordt opgeteld dan gaat het om circa 3.100 fte’s. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Middelburg. In Middelburg bestaat 7% van de werkgelegenheid uit banen bij de rijksoverheid.

Ad Koppejan: “Met dit onderzoek wordt nog eens aangetoond dat de bezuinigingen op de rijksdiensten, een grote impact kunnen hebben op de Zeeuwse werkgelegenheid. En er is hier in de afgelopen 15 jaar al veel werkgelegenheid, zo’n 1100 banen, verloren gegaan als gevolg van wegtrekkende overheidsdiensten. De huidige bezuinigingen op de rijksdiensten zijn noodzakelijk, maar de gevolgen daarvan mogen niet onevenredig afgewenteld worden op regio’s zoals Zeeland. Dat is ook conform een door de Kamer aangenomen motie.”

Eerder heeft het kabinet besloten om kantoren van de rijksoverheid te concentreren op twaalf plekken in Nederland. Koppejan: “Het is volstrekt onduidelijk waarom er onder deze 12 plaatsen, een Zeeuwse stad als Middelburg ontbreekt. Middelburg heeft zich van oudsher bewezen als bestuurlijk centrum.”
Mede naar aanleiding van het vandaag gepresenteerde rapport pleiten de Kamerleden Koppejan en Koopmans er voor om Middelburg als 13e stad toe te voegen aan de lijst van 12 steden die het kabinet eerder heeft voorgesteld. Koppejan: Natuurlijk zal het voor het Rijk ook financieel aantrekkelijk moeten blijven om haar diensten in kantoorgebouwen in Middelburg te huisvesten. Daar zal Middelburg zich voor moeten blijven inzetten. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat zij daar ook in slaagt.”   

Het CDA zal middels haar woordvoerder Koopmans het voorstel om Middelburg als 13e stad toe te voegen aan de lijst van het kabinet, inbrengen in het Algemeen Overleg met minister Donner van Binnenlandse Zaken over Rijksgebouwendienst en rijkshuisvestingsstelsel dat op 8 november in de Tweede Kamer zal plaatsvinden.

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.