Bericht

11-04-2012CDA pakt spookfacturen aan

Vandaag heb ik een initiatiefnota gelanceerd om spookfacturen en andere vormen van acquisitiefraude aan te pakken

Ik heb vandaag het initiatief genomen om spookfacturen en andere vormen van acquisitiefraude aan te pakken. De geschatte schade van deze vormen van fraude wordt geschat op ongeveer 1 miljard euro per jaar. In een initiatiefnota doen wij als CDA een aantal voorstellen om de fraude en schade te voorkomen. Ook moet deze fraude beter strafbaar gesteld worden en moet aangifte en vervolging van de fraudeurs centraal staan.

Elke dag worden ondernemers, stichtingen en overheden slachtoffer van acquisitiefraude, waarvan spookfacturen de bekendste vorm is. Organisaties worden bewust misleid om betalingen te doen aan fraudeurs. Men wordt op het verkeerde been gezet door een combinatie van overtuigend gedrag en doortrapte leugens. Dit probleem moeten we aanpakken!

Fraudeurs proberen kleine bedragen te incasseren door ‘spookfacturen’ te sturen. Dit zijn facturen die sterk lijken op betalingsverplichtingen, maar eigenlijk aanbiedingen zijn. Een andere grote vorm van acquisitiefraude zijn grote internationale gidsaanbieders. De ondernemers lijken een gratis update te krijgen, maar in werkelijkheid tekenen zij voor een meerjarig en duur contract.

Enkele problemen waar men nu tegen aanloopt bij de bestrijding van acquisitiefraude en spookfacturen zijn:

 1. Er is onder ondernemers en medewerkers van bedrijven en instellingen nog teveel onbekendheid met de verschillende vormen van acquisitiefraude en spookfacturen. Men trapt er nog te vaak in.
 2. Voor gedupeerden is het moeilijk om aangifte te doen wegens het ontbreken van een centraal aangifteloket en de doorverwijzing naar het civiele recht in plaats van een strafrechtelijke vervolging van de fraude.
 3. Het is moeilijk om acquisitiefraude en spookfacturen aan te pakken vanwege de bewijslast en strafbaarstelling. Door de kleine lettertjes  heeft men zich vaak juridisch ingedekt.
 4. Omdat de bewijslast en de strafbaarstelling vaak een probleem is, heeft vervolging door politie en openbaar ministerie vaak geen prioriteit. collectieve aangiftes tegen misleidende handelspraktijken worden niet vervolgd.
 5. Preventie schiet tekort:
  • Postbedrijven kunnen ondanks sterke aanwijzingen dat het gaat om spookfacturen, de bezorging daarvan niet stopzetten omdat de postwet dit verhindert. 
  • Het ontbreekt nog aan een wettelijk vergunningenstelsel voor incassobureaus waardoor malafide bureaus nog ongestoord hun gang kunnen gaan.
  • Openbaarmaking van de namen van bedrijven die zich bezighouden met acquisitiefraude en spookfacturen is nu vaak niet mogelijk vanwege te grote juridische risico's bij publicatie.
  • De Wet Oneerlijke Handelspraktijken biedt alleen consumenten bescherming tegen malafide praktijken. Ondernemers worden niet beschermd door deze wet.
 6. De internationale (mass marketing) en "cross border selling" problematiek: professionele criminele organisaties zijn in het ene land 'gevestigd' met adresgegevens, in een ander land genereert men slachtoffers en in een derde land heeft men bankrekeningen en postbussen.

Acquisitiefraude is een steeds groter probleem geworden. In de afgelopen tweeënhalve maand zijn er bij het Steunpunt Acquisitiefraude bijna 6000 meldingen binnengekomen. In 2011 zijn er bijna 11.000 meldingen gekomen door profit- en non-profitorganisaties, inclusief overheden. Omdat ook de Nederlandse economie grote schade ondervindt, is hier voor een oplossing een belangrijke taak voor de overheid weggelegd.

Het CDA zet in op een brede aanpak van deze problemen. Enerzijds zal acquisitiefraude strafbaar gesteld worden door aanpassing van de wet. Zo dient er een verbod te komen op acquisitie waarin niet ondubbelzinnig aangegeven wordt dat het gaat om een aanbod tegen betaling. Ook dienen niet alleen consumenten maar ook ondernemers in de toekomst beschermt te worden door de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken.

Daarnaast worden een aantal maatregelen voorgesteld die het malafide bedrijven moeilijker maken om hun fraudeleuze praktijken voort te zetten in Nederland. Zo zouden de Kamer van Koophandels/Ondernemerspleinen de mogelijkheid moeten krijgen om malafide ondernemingen te verwijderen uit het Handelsregister. Banken in staat gesteld worden om rekeningen van bewezen fraudeurs te blokkeren. Postbezorgingsbedrijven de bezorging van spookfacturen moeten kunnen weigeren. Telecomaanbieders heffen abonnementen op van bewezen fraudeurs. En zo zijn er wellicht nog meer preventieve maatregelen te bedenken om het malafide bedrijven moeilijk te maken.

Ook zou er middels 'naming and shaming' alle namen van bedrijven waarover meer dan 5 onderbouwde klachten gegrond zijn verklaard, openbaar gemaakt moeten worden en gepubliceerd via internet. Ondernemersverenigingen en branche organisaties kunnen hun leden daarmee tijdig waarschuwen tegen fraudeleuze praktijken.

Er dient een laagdrempelige help- en meldfunctie voor (acquisitie-) fraude en spookfacturen te komen. Aangifte bij de politie dient makkelijker gemaakt te worden met een één loketfunctie en goede onderlinge samenwerking en informatie uitwisseling tussen politie, Dienst Justis, Fraudehelpdesk.nl, Fraudemeldpunt.nl en de KvK's/Ondernemerspleinen.
Ook dient de positie van het slachtoffer verbeterd worden, door de mogelijkheid schadevergoedingen te kunnen krijgen.

Tenslotte wordt de Nederlandse regering gevraagd om ook binnen Europa de bestrijding van acquisitiefraude en spookfacturen op te pakken, te beginnen met onderzoek, een preventieproject en een Europees meldpunt.

De nota zal door het CDA voor de zomer van 2012 in de vorm van een initiatiefnota worden aangeboden aan het kabinet.

Lees hier de initiatiefnota

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.