Bericht

30-12-2010De beste wensen voor 2011, tijd voor een fris geluid!

Eindejaarsbericht met een korte terugblik op 2010 met kranten interviews, een tv reportage bij Omroep Zeeland en enkele goede voornemens voor 2011

Foto van Dirk Hol

De laatste bladzijden van 2010 zijn bijna omgeslagen. Een politiek bewogen en enerverend jaar voor Nederland, voor het CDA en voor mij persoonlijk. Er is in de afgelopen weken in de media veel teruggeblikt op de voor het CDA desastreus verlopen Tweede Kamerverkiezingen, de kabinetsformatie en de discussies over de gedoogsteun van de PVV. Zie ook de diverse interviews die ik heb gegeven in o.a. de PZC, het Nederlands Dagblad en de GPD-bladen (o.a. Gelderander en Stentor) en de terugblik bij Omroep Zeeland tv.

'Hoe gaat het met je?' was in de afgelopen weken één van de meest gestelde vragen. Dit was voor mij ook aanleiding om deze vraag wat uitgebreider te beantwoorden in mijn weblog en een column op de website van EénVandaag. Ik kan met overtuiging zeggen dat het goed met mij gaat.
Ik heb de afgelopen maanden het gewone Kamerwerk weer actief opgepakt. De woordvoerderschappen binnen de fractie zijn nu definitief verdeeld. Ik heb nog steeds dezelfde woordvoerderschappen op het gebied van waterveiligheid en waterkwaliteit, visserij, zeehavens- en zeescheepvaart en natuurlijk Zeeland. Omdat we een kleinere fractie zijn heb ik er ook wat woordvoerderschappen bij gekregen, o.a. op het gebied van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Zo ben ik verantwoordelijk voor toerisme & recreatie, de postmarkt, internationale handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook ben ik waarnemend  contactpersoon vanuit de fractie voor het CDA Zuid-Holland.
Als je mijn werkkamer wilt zien waar ik samen met mijn medewerkster Esther Bergman zit, bekijk dan de video.

Natuurlijk, 2010 was geen makkelijk politiek jaar. Voor het CDA kun je het gerust een rampjaar noemen. Zelf heb ik ook de nodige stormen moeten doorstaan. Dat krijg je als je in de politiek duidelijk stelling neemt. Maar ik heb die stormen ook weer goed overleeft en dan kom je er voor jezelf altijd weer sterker uit. Ook al zijn de zaken niet altijd zo gelopen als je graag gewenst had.
Tegelijkertijd besef ik dat ik veel niet op eigen kracht had gered. Het is als christen altijd een geruststellende gedachte dat je het ook niet alleen van jezelf hoeft te verwachten en dat je kracht en inspiratie mag ontvangen. Veel steun heb ik ook mogen ervaren uit mijn directe omgeving, mijn familie, vrienden en heel veel mensen die mij in de afgelopen periode bemoedigd hebben middels mailtjes, kaarten, bloemen, etc.. Daaronder zijn ook veel lezers van deze Nieuwsbrief. Ik ben door het grote aantal reacties en de hectiek van de opeenvolgende gebeurtenissen, niet altijd in staat geweest om alle mailtjes en steunbetuigingen persoonlijk te beantwoorden. Daar kan ik mij nu nog schuldig over voelen. Maar weet dat ik ze allemaal heb gelezen en mij er enorm door gesterkt heb gevoeld. Daarom hierbij alsnog, heel, heel  veel dank voor alle steunbetuigingen in het afgelopen jaar. 

Genoeg wat betreft het terugblikken, ik kijk nu liever vooruit! 2011 zal ook weer een politiek spannend jaar worden. Voor het CDA misschien wel een jaar van beslissende betekenis voor haar toekomst. In de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart zullen wij er als CDA weer moeten staan. 
Na maart zullen wij binnen het CDA de discussie moeten voeren over de vraag wat voor partij wij willen zijn? Gaan wij echt aan de slag met de goede evaluatie-rapporten van de Commissie Frissen en het CDJA? Blijven wij de brede christen-democratische volkspartij van het midden?  Welke visie willen wij ontwikkelen op de vraagstukken van deze tijd? Het alternatief is dat wij bij gebrek aan visie, vervallen in plat conservatisme en populisme. Dat is in ieder geval niet mijn keuze. Geef ook je mening op mijn Poll.
Daarom behoort het tot één van mijn voornemens voor het komende jaar om  binnen de partij en de Tweede Kamerfractie, mij actief in te zetten voor een goede, toekomst gerichte koers van het CDA. Een koers geïnspireerd door het christelijk-sociaal gedachtegoed waar een frisse, hedendaagse vertaling aan wordt gegeven. 
Wanneer je mij naast deze periodieke nieuwsbrief wat intensiever wil volgen, dan kan dat via Adkoppejan op twitter.

Maar naast alle politieke wensen wil ik iedereen toch vooral ook in persoonlijk opzicht een goed, voorspoedig, gezond en gelukkig 2011 toewensen.  

Met een hartelijke groet,

Ad Koppejan

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.