Bericht

29-06-2011Doorbraak in samenwerking regio's en bedrijfsleven

Door het gisteren aannemen van mijn amendement op de Deltawet moet er nu bij waterstaatkundige projecten verplicht gekeken worden naar mogelijkheden van o.a. energieopwekking, recreatie en toerisme, woningbouw etc. Het bedrijfsleven wordt uitdrukkelijk uitgenodigd hierin mee te doen. Dit is een zeer goede mogelijkheid voor publiek private samenwerking.

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.