Bericht

18-01-2011Duidelijkheid gewenst over inzet anti-hagelkanon

Ter bescherming van de oogst zetten sommige fruittelers een anti-hagelkanon in. Nu mag deze alleen overdag gebruikt worden. Maar 's nachts kan het ook hagelen.

Samen met CDA-collega Ger Koopmans heb ik vragen gesteld aan de staatssecretarissen van I&M en EL&I over de inzet van een hagelkanon. Ter bescherming van de oogst zetten sommige fruittelers een anti-hagelkanon in.

1. Heeft u kennisgenomen van de onduidelijkheid bij gemeenten en fruittelers over het wettelijk kader voor het gebruik van anti-hagelkanonnen?
(Anti-hagelkanon mag weer knallen, Omroep Zeeland 20 augustus 2020; Verbaasde reacties op besluit anti-hagelkanon, PZC 13 november 2010)

2. Acht u het wenselijk dat het gebruik van anti-hagelkanonnen slechts overdag wordt toegestaan?

3. Kunt u een overzicht geven van de ontwikkelingen in jurisprudentie en regelgeving gerelateerd aan het gebruik van anti-hagelkanonnen?

4. Erkent u de problematiek waarmee fruittelers te maken hebben, nu onduidelijk is of en hoe zij hun oogst tegen hagelschade mogen beschermen? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om het gebruik van anti-hagelkanonnen eenduidig te regelen, bijvoorbeeld in het Activiteitenbesluit? Zo nee, waarom niet?

 

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.