Bericht

15-10-2010Eerste schriftelijke vragen aan nieuw kabinet over dreigende ontpoldering Zuidoord

Vandaag schriftelijke vragen gesteld over de dreigende ontpoldering van Zuidoord in Zuid-Holland hetgeen in strijd is met voornemens van het nieuwe kabinet om geen nieuwe ontpolderingen meer uit te voeren en besluiten tot ontpoldering te heroverwegen.

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de plannen tot ontpoldering van de polder Zuidoord en hier zogenaamde natte natuur van te maken. In mei van dit jaar had ik ook al een werkbezoek gebracht aan het gebied.
 

1. Is het juist dat het hoofddoel voor Deltanatuur herstel van Natuur is?

2. Is het juist dat conform Wet RO deze gebieden de functie krijgt Natuur?

3. Is het juist dat recreatie geen hoofddoel en hoofdfunctie is bij Deltanatuur, en bij deze bestemmingen. Dat recreatie hooguit een secundair voordeel of doel is.

4. Bent u met ons van mening dat kostbare landbouwgrond niet omgezet moet worden in natte natuur? Kortom dat dit een ongewenste ontwikkeling is?

5. Bent u met ons van mening als dit niet plaats vindt op basis van vrijwilligheid van onderop (bestemmingsplan van gemeente), maar door middel van een inpassingsplan van de provincie, dit ongewenst is?

6. Bent u met ons van mening dat de grondverwerving in dergelijke situaties niet door middel van onteigening vormgegeven dient te worden?

7. Bent u met ons van mening dat als er alternatieven zijn die landbouwgrond kunnen sparen, door een deel van het Haringvliet (formeel ook natuur) in een natuurlijk proces omgezet wordt tot getijde natuur ook voldaan wordt aan de doelstelling van Deltanatuur?

8. Bent u bereid om contact op te nemen met de betreffende provincie om te voorkomen dat er onomkeerbare stappen plaats gaan vinden, dit ook in het kader van het nieuwe regeerakkoord waarin staat dat er geen nieuwe besluiten tot ontpoldering komen en dat bestaande plannen worden heroverwogen?

9. Kunt u deze vragen samen met de vragen plan Zuidoord ingezonden 4 augustus 2010 beantwoorden.

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.