Bericht

16-02-2011Enorme erfpachtverhogingen door Waterschap voor bewoners in Zoutelande

Vaste Kamercommissie EL&I heeft vragen gesteld aan Staatssecretaris Bleker

Vandaag heb ik via mijn collega Ger Koopmans de Vaste Kamercommissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) schriftelijke vragen laten stellen aan de staatssecretaris. Het Zeeuwse Waterschap Scheldestromen heeft het voornemen om de erfpacht voor een aantal woningen in mijn woonplaats Zoutelande zeer sterk te verhogen. Het gaat om verhogingen van bijvoorbeeld €599 per jaar naar €11.750. Dat is een verhoging van meer dan 2000%. Het gaat hier om een aantal canons waarvan de looptijd van het contract uit 1986 is verlopen. Enkele bewoners die het betreft kunnen door deze enorme lastenstijging in financiële problemen komen en gedwongen worden te verhuizen. Voor mij voldoende reden om hier specifiek vragen over te stellen en tegelijkertijd de erfpachtproblematiek in een breder kader aan de orde te stellen. Als CDA vinden wij dat in een tijd dat alle overheden dienen te bezuinigen, de lasten niet afgewenteld mogen worden op burgers en bedrijven door de tarieven maar te verhogen. Nu de vragen door de Commissie zijn overgenomen, zijn het vragen namens de hele Kamer.

De Vaste Kamercommissie EL&I heeft de volgende vragen gesteld:

1. Kent u de erfpachtproblematiek met exorbitante verhogingen van het erfpachtcanon zoals deze speelt in Zoutenlande? Acht u deze verhoging redelijk en billijk?

2. Kunt u aangeven of deze problematiek elders in den lande ook speelt?

3. Klopt het dat naast vakantiewoningen ook om permanent bewoonde woningen, hotels, midgetgolfterrein etc gaat?

4. Kunt u aangeven of deze problematiek alleen de Waterschappen betreft of speelt deze breder?

5. Kunt u aangeven in hoeverre de casus Staatsbosbeheer Waddeneilanden vergelijkbaar is?

6. Uit eerdere Benchmark marktconformiteit erfpachtvoorwaarden Staatsbosbeheer bleek dat er een diversiteit aan erfpachtvoorwaarden is, in welke categorie vallen de waterschappen te plaatsen? Is standaardisering van erfpachtvoorwaarden een optie? Zo, nee waarom niet?

7. Acht u een soortgelijke oplossing als de Staatsbosbeheer Waddeneilanden gerechtvaardigd? Zo, nee waarom niet?

8. Dient wel of niet kunnen verkopen van grond een criterium in de bepaling van de waarde te zijn? Zo, nee waarom niet?

9. Wanneer ontvangt de Kamer de eerder aan de Kamer toegezegde korte notitie waarin de voor- en nadelen van erfpacht betrokken partijen, zoals gemeenten en burgers irt wonen en recreatie, in kaart worden gebracht? Neemt u hierbij eveneens de bovengenoemde problematiek mee?

 

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.