Bericht

12-06-2012Geen kandidaat meer voor komende Tweede Kamerverkiezingen

Ad Koppejan staat niet meer op de CDA kandidatenlijst

Ik heb besloten mij terug te trekken als kandidaat voor de CDA lijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Gisterenavond laat bleek dat een goede plaats op de lijst, voor mij er niet in zat.

Natuurlijk ben ik daarover teleurgesteld. Ik had nog niet het gevoel dat ik klaar was met mijn werk als CDA Tweede Kamerlid en als woordvoerder economie, ondernemerschap en innovatie. Diverse initiatieven zal ik nu de komende tijd overdragen aan mijn opvolger, zoals de pilots met kredietunies die de kredietverlening aan het MKB weer op gang moeten helpen. Ook mijn initiatiefnota ‘Spookfacturen en fraudebestrijding’ zal ik niet kunnen afmaken.
Ik had ook nog graag een bijdrage geleverd aan het vernieuwde CDA. Temeer omdat het CDA met haar nieuwe verkiezingsprogram een andere koers is ingeslagen. Een koers die ik een jaar geleden al bepleitte; een christelijk sociale volkspartij die terugkeert naar het politiek midden. 

Voor Zeeland heb ik gelukkig wel een goede opvolger in de persoon van Patricia de Milliano-van den Hemel die op plaats 19 van de CDA lijst staat. Ik wens haar veel succes toe en ben graag bereid om haar waar mogelijk te ondersteunen.
Ik blijf mij dan ook voor het CDA inzetten al is dat niet meer als Tweede Kamerlid. Ik ga met goede moed verder en zal mij de komende tijd oriënteren op mijn toekomst. Ik ben destijds als ondernemer de Tweede Kamer binnen gekomen. Ik zal ook weer als ondernemer de Tweede Kamer verlaten.
Er is een leven na de politiek.

Hartelijk dank richting iedereen die in de afgelopen jaren met mij heeft meegeleefd, nuttige suggesties en opbouwende kritiek op mijn werk leverde en bemoedigende woorden liet horen op momenten dat het soms niet makkelijk was in de politiek.

Het gaat u allen goed!

Ad Koppejan 

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.