Bericht

21-03-2012Hedwige mag niet meer kosten

PZC, zaterdag 17 maart door Jeffrey Kutterink

DEN HAAG - Het alternatief voor het onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen mag niet meer kosten dan de 190 miljoen euro die het kabinet verwacht kwijt te zijn.
Dat zegt CDA-Kamerlid Ad Koppejan. De uitspraak is van belang omdat VVD, CDA en PVV in het Catshuis onderhandelen over hoeveel en waarop moet worden bezuinigd. Het is de vraag of het kabinet het met die 190 miljoen redt.
"Natuurlijk moeten we ook kijken hoe we op verantwoorde wijze met onze beperkte overheidsfinanciën omgaan."

Vervolg op pagina 26

Kamerleden in discussie over kosten Hedwigepolder - Bezuinigen op polder, zorg of onderwijs?
 
Hoeveel moet worden bezuinigd houden VVD, CDA en PVV angstvallig geheim. Op verzoek van de PZC discussiëren de Kamerleden Ad Koppejan (CDA) en Stientje van Veldhoven (D66) over de vraag: moet de Hedwige tegen elke prijs worden ontzien?
 
Het is duidelijk dat in het Catshuisberaad wordt gesproken over de Hedwigepolder. Moet minimaal 190 miljoen worden uitgetrokken om die te sparen, terwijl ontpoldering goeddeels door Vlaanderen wordt betaald? Het geld kan ook worden gebruikt voor zorg, onderwijs of politie. De Kamerleden Ad Koppejan en Stientje van Veldhoven kruisen de degens.

AK: "De natuur in de Westerschelde moet zo worden hersteld dat rekening wordt gehouden met de gevoelens van de plaatselijke bevolking. We kunnen de natuur herstellen zonder dat de Hedwigepolder onder water hoeft."
SvV: "Ik ben niet voor of tegen ontpoldering. Ik ben voor de beste oplossing voor de schatkist, de natuur, de internationale verhoudingen en voor duidelijkheid voor de Zeeuwen. Opgeteld is ontpoldering de beste oplossing. Alternatieven zijn duurder of voldoen niet voor de Europese Commissie, de Zeeuwen of de Vlamingen."
AK: "Het gaat er om de natuur te herstellen volgens de Europese richtlijnen. Dat uit ecologisch perspectief het onder water zetten van een polder veel meer oplevert dan het alternatief van het kabinet is van ondergeschikt belang."
SvV: "In een tijd dat we 18 miljard of meer moeten bezuinigen wil ik een oplossing die de beste is voor de schatkist. Het is niet te verkopen om 600 miljoen te bezuinigen op natuur en aan de andere kant tot een half miljard euro uit te geven aan één gebied."
AK: "Dat is de grootst mogelijke onzin. Het alternatief kost geen half miljard meer. De meerkosten staan in de brief van het kabinet van 17 juni 2011: 76 miljoen (190 voor het alternatief minus de 114 miljoen voor ontpoldering)."
SvV: "Je kunt op je vingers natellen dat het duurder gaat worden."
AK: "De Kamer moet erop toezien dat het niet duurder wordt."
SvV: "Spreken we af dat er geen cent bijkomt? Geen cent?"
AK: "Ik vind ook dat we zuinig moeten zijn met de overheidsfinanciën. En dat we kritisch moeten zijn op de kosten. Ik houd me aan de brief van staatssecretaris Henk Bleker. Wildwest-verhalen over een half miljard aan meerkosten is stemmingmakerij."
SvV: "Het alternatief bestaat uit drie fases. 1 en 2 kosten 150 miljoen euro. Ontpoldering kost 114 miljoen, een verschil van 36 miljoen. Dat is pas het begin. Volgens experts die Bleker zelf heeft ingehuurd, leveren de eerste twee stappen onvoldoende natuurherstel op en zijn er meer maatregelen nodig: fase 3. Een schatting is dat die 40 miljoen kost, maar experts denken dat dat aan de voorzichtige kant is. Tot slot zouden de Belgen 70 miljoen betalen als de Hedwige wordt ontpolderd. Daar kun je naar fluiten. Het Vlaams parlement is voor ontpolderen. Ik heb het gecheckt."
AK: "Dus jij laat je oordeel afhangen van het Vlaams parlement?"
SvV: "Nee, we hebben een verdrag met de Belgen. Dat kunnen we niet eenzijdig opzeggen. Tot slot hebben de Belgen berekend wat voor schadeclaim ze kunnen indienen. Een lijst die oploopt tot 785 miljoen euro. Ik ga er niet vanuit dat ze dat doen. De conservatieve schatting is dat ze een claim neerleggen van 250 miljoen euro. Tel je dat op dan kom je op 510 miljoen euro aan meerkosten."
AK: "Je berekeningen kloppen niet. Ze zijn gebaseerd op wat de Vlamingen zouden doen. Bovendien kunnen we met nieuwe technieken als slim baggeren nieuwe natuur creëren. Daardoor hoefde bij de laatste verdieping van de Westerschelde geen natuur te worden gecompenseerd. Natuurlijk moeten we ook kijken hoe we op verantwoorde wijze met onze beperkte overheidsfinanciën omgaan. Het kan dus niet zijn dat de kosten heel veel meer worden dan de 190 miljoen die het kabinet voor de drie fasen heeft geschetst. Ik geef niet op een dubbeltje aan hoeveel."
Wat als de Europese Commissie oordeelt dat het alternatief de natuur onvoldoende herstelt?
AK: "Dan zeg ik: jammer, maar beoordeelt u ons op ons resultaat. Wij gaan de plannen zo uitvoeren en we zullen laten zien dat u ongelijk heeft. De Commissie zal Nederland niet voor de rechter slepen. Ze heeft geen poot om op te staan. Het is aan ons welke maatregelen te nemen. Pas aan het eind valt te beoordelen of de natuur voldoende is hersteld."
En als Europa wel vertrouwen heeft in het alternatief?
SvV: "Dan voldoen we pas aan één voorwaarde: het nakomen van afspraken met Europa. Blijven er twee over: gaan de Vlamingen akkoord en blijft het binnen het budget? De oplossing mag niet meer kosten dan de Hedwigepolder."
AK: "Dan zeg je dus ontpolderen."
SvV: "Wij kiezen er voor om in deze tijd niet meer dan 76 miljoen te steken in dit specifieke project. Zeker als je nu al kunt uittekenen dat de kosten hoger zullen uitvallen.
 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.