Bericht

06-06-2011CDA-Kamerlid Ad Koppejan verzet zich tegen ontpoldering van de Hedwigepolder: 'Het was gewoon niet zo'n goed besluit'

Volkskrant, 6 juni 2011 door Ron Meerhof

De Hedwigepolder kan worden gered, zonder de natuur tekort te doen, zegt Ad Koppejan. Van Vlaanderen vraagt hij begrip.

Een nog geheim rapport van kennisinstituut Deltares draagt alternatieven aan voor het onder water zetten van de Zeeuwse Hedwigepolder, een besluit waar het kabinet al jaren over aarzelt. CDA-Kamerlid Ad Koppejan, fel tegenstander van ontpoldering, over de voors en tegens van de uitgelekte alternatieven en het verloop van het proces tot dusver.

Volgens  Europese natuurregels moet in het gebied tenminste 600 hectare nieuwe, natte natuur worden aangelegd ter compensatie van de schade door verdieping van de Westerschelde. Deltares wijst twee locaties aan in Braakman-Noord, een in polder De Appelzak en nog een reeks kleinere, buitendijkse locaties. Is dat genoeg? 
'Braakman-Noord telt ongeveer 400 hectare, De Appelzak zou rond de 200 hectare meten en alle buitendijkse alternatieven bij elkaar nog eens 180 tot 270 hectare. Deze zoektocht gaat alleen om het deel dat niet al door de provincie is ingevuld, 300 hectare in totaal. Deze alternatieven tellen al op tot 870 hectare waaruit je kan kiezen. Ruim voldoende. Waarmee niet gezegd is dat ik alle alternatieven aantrekkelijk vind. Ik moet ze eerst bestuderen.'

Er zijn wel problemen met die locaties.
'Klopt. Braakman-Noord ligt moeilijk vanwege de aanwezigheid van chemiebedrijf Dow. Dat zou plannen hebben met dat gebied en is tegen ontpoldering. Er ligt ook nog een camping. Bij de Appelzak zouden een schietbaan en een golfbaan moeten wijken. Vandaar dat mijn voorkeur altijd is uitgegaan naar zoveel mogelijk buitendijkse oplossingen.'

Als dit toch bruikbare alternatieven blijken, wat zegt dat dan over eerdere onderzoeken die uitwezen dat er géén haalbare alternatieven waren voor ontpoldering van de Hedwige? Een rapport daarover van een commissie onder leiding van VVD-coryfee Ed Nijpels was eind 2008 heel stellig.
'Vooral dat het rapport van Nijpels  vanuit een bepaalde tunnelvisie is geschreven. Het was toegeschreven naar de conclusie dat ontpoldering van de Hedwigepolder de beste oplossing was, destijds de overheersende opinie op het ministerie.  Toenmalig Landbouwminister Verburg gaf opdracht voor dat onderzoek, maar pas nadat een motie van mij door de Tweede Kamer was aangenomen. Die vroeg om alternatieven voor ontpoldering  te onderzoeken.'

Nijpels becijfert de extra kosten van het níet doorgaan van de ontpoldering van de Hedwige op tenminste 420 miljoen euro. Een beloofde bijdrage van de Vlamingen van 300 miljoen euro vervalt dan namelijk. En Nederland moet een nieuwe dijk bouwen, want de Vlamingen zetten hun deel van de polder wel conform afspraak onder water. Dat zou 120 miljoen euro kosten.
'Ik trek die bedragen in twijfel. Volgens mij is de beloofde bijdrage van de Vlamingen 80 miljoen euro. En we moeten nog maar eens zien of die bijdrage vervalt. Dat is ook zoiets: Nijpels is destijds ongevraagd naar Vlaanderen gegaan en heeft gevraagd: als wij de Hedwige nou niet onder water zetten, trekken jullie je bijdrage dan in? Alleen al zo’n vraag stellen is niet in het Nederlandse belang. Alsof je vraagt: wil je even ‘nee’ zeggen zodat ik dat kan opschrijven?’

Vindt u het een probleem dat Nederland een ondertekend verdrag niet nakomt?
'Er is een spreekwoord: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het was gewoon niet zo’n goed besluit destijds.'

Er is nog een gezegde: afspraak is afspraak.  Oók belangrijk, zegt premier Rutte steeds.
'Het kan ook alleen als Vlaanderen bereid is mee te werken. Dat is cruciaal. Ik respecteer hun standpunt ten volle. Maar de door Vlaanderen gewenste uitdieping van de  Westerschelde is inmiddels afgerond. Die afspraken zijn we nagekomen. Ik verwacht ook van hen begrip voor de Nederlandse gevoeligheden. Als goede buren help je elkaar.'        

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.