Bericht

24-05-2011Kamerdebat over gevolgen aanhoudende droogte en dreigende doorbraken veendijken

Veendijk bij Schipluiden vertoonde reeds kleine en grote scheuren. Deze zijn inmiddels gerepareerd. Versterkt toezicht noodzakelijk.

Vanmiddag heb ik bij de Regeling van Werkzaamheden in de Tweede Kamer een zogenaamd 30-ledendebat (spoeddebat) aangevraagd met staatssecretaris Joop Atsma (I&M) naar aanleiding van de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de land- en tuinbouw.

Hierionder de tekst van mijn inbreng:

Onlangs zijn in een veendijk bij Schipluiden a.g.v. de droogte over een lengte van 350 meter, scheuren ontstaan. Gelukkig is dat op tijd geconstateerd en inmiddels gerepareerd. De dijkinspecteurs waren er dus eerder bij dan in Wilnis, waar op 26 augustus 2006 een veendijk doorbrak met grote maatschappelijke schade en onrust als gevolg.
 
Vandaag laat het KNMI ons weten dat de huidige droogte nog heviger is dan in 1976, het droogste jaar sinds mensenheugenis. En de zomer moet nog beginnen. Daarom wil ik een 30-ledendebat houden met staatssecretaris Atsma, als eindverantwoordelijke voor de waterveiligheid in ons land. Ik wil hem over vier zaken ondervragen:
- Wat heeft hij al gedaan aan het tegengaan van de risico‚Äôs die ontstaan door de droogte, met name als het gaat om de waterveiligheid, maar ook over de zoetwatervoorziening en de gevolgen voor de land- en tuinbouw;
- Welke crisismaatregelen heeft hij klaarliggen;
- Hoe gaat hij waterschappen en andere mede-overheden ondersteunen met materieel en kennis;
- Waarmee moeten burgers rekening houden als de droogte nog langer aanhoudt.

 

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.