Bericht

11-01-2012Koppejan neemt rapport duurzame visserij in ontvangst

11 januari

CDA Tweede Kamerlid Ad Koppejan nam deze week een onderzoeksrapport in ontvangst over duurzame visserij. Via het programma van het Marine Stewardship Council (MSC) kunnen visserijen in aanmerking komen voor een keurmerk voor duurzame visvangst. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat visserijen die zich inspannen om dit keurmerk te bemachtigen aantoonbaar beter presteren op milieugebied. “Goed nieuws”, aldus Koppejan, die zich in de Tweede Kamer inzet voor een duurzame Nederlandse visserijsector. “Hiermee is bewezen dat de methodiek van het MSC ook echt werkt. Ook blijkt hieruit dat het overheidsgeld waarmee de visserij wordt gestimuleerd om zo’n keurmerk te bemachtigen, goed is besteed."

Al In december 2008 diende Koppejan een motie en een amendement in om de Nederlandse visserij te ondersteunen bij het behalen van een keurmerk voor duurzame visserij. De motie werd aangenomen en er kwam 1 miljoen euro voor beschikbaar. Wegens het grote succes van de regeling (er moest worden geloot) kwam daar het jaar daarna nog een half miljoen bij. Koppejan: “Het heeft geleid tot gezondere vispopulaties, minder bijvangsten en betere bescherming van zeebodems.” 

Volgens Koppejan laat het rapport zien dat de MSC aanpak de kern van duurzaamheid raakt. “Economie en ecologie gaan hier hand in hand. Zowel de visstand als de visser gaan een duurzame toekomst tegemoet. Supermarkten zijn bereid om deze duurzaam gevangen vis te verkopen, waardoor de afzetmarkt groter wordt. En steeds meer klanten zijn bereid om voor die vis een hogere prijs te betalen.”

Volgens Koppejan zijn we nu in het stadium gekomen dat overheidssubsidies voor het halen van een MSC-certificaat niet meer nodig zijn. “Wetenschappelijk onderzoek is nog wel van groot belang. Vooral onderzoek naar de ontwikkeling van die vispopulaties die voor de Nederlandse visserijsector van belang zijn, maar waar op dit moment onvoldoende kennis over is.” Het gaat om tongschar, griet, tarbot, poon en mul.

Verder vindt Koppejan dat de duurzame visserij ook in Europees verband beter beloond mag worden. Zo zouden voor de duurzame visserij vanuit Europa meer vangstdagen beschikbaar gesteld moeten worden om de toegestane visquota vol te kunnen maken. Samen met Lambert van Nistelrooij, zijn CDA collega in het Europees parlement, wil hij zich hier de komende tijd voor inzetten.

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.