Bericht

18-04-2012Koppejan stelt vragen n.a.v. bericht 'Kans op doorstart Zalco bijna verkeken"

Vragen van het lid Koppejan aan de minister van EL&I.

1. Heeft de minister kennisgenomen van het bericht ‘Kans op doorstart Zalco bijna verkeken’ uit de PZC van woensdag 18 april?

2. Klopt de berichtgeving dat een gedeeltelijke doorstart geen kans meer zou maken omdat Havenbedrijf Zeeland Seaports als eigenaar van de grond weigert toestemming te geven voor splitising van de erfpacht als de gieterij en anodefabriek zelfstandig zouden worden voortgezet?

3. Is de minster met de CDA-fractie van mening dat een dispuut over de splitsing van erfpacht opgelost dient te worden in het belang van behoud van mogeliljk een kwart van de 600 werknemers van Zalco?

4. Welke acties is de minister bereid op korte termijn te nemen om een spoedig vergelijk te bewerkstelligen tussen partijen om een gedeeltelijke doorstart, inclusief behoud van een deel van de werkgelegenheid mogelijk te maken?

5. Voor een succesvolle doorstart is er wellicht een wijziging van eigendomsverhoudingen en structuren noodzakelijk. Kan de minister ons verzekeren dat dit niet zal leiden tot vertraging van het gehele proces door wat voor administratieve procedures dan ook en daarmee tot een verkleinde kans op een succesvolle doorstart?

6. Is de minister bereid zich actief in te zetten op dit laatste punt? Zo ja, welke maatregelen is hij bereid te nemen richting gemeenten/provincies om te voorkomen dat het proces zal vertragen?

7. Zalco is nu overgeleverd aan een zeer dure 150 KV energievoorziening, het zou hen op de korte termijn erg helpen wanneer ze gebruik kunnen maken van de noodvoorziening van Delta, Delta weigert dit echter omdat zij stellen dat deze voorziening er echt voor noodgevallen is. Is de minister bereid om hierover op korte termijn met beide partijen te spreken en te komen tot een oplossing? Is het voor de minister mogelijk om een oplossing op te dragen?

8. Maandag valt de definitieve beslissing of een doorstart wel of niet mogelijk is voor Zalco. Wil de minister, gezien de urgentie van dit onderwerp, deze Kamervragen voor 10.00 op vrijdag 20 april 2012 beantwoorden?

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.