Bericht

21-03-2012Koppejan: versterk toezicht op Postmarkt

De overheid moet ingrijpen om te voorkomen dat de Postmarkt, die in 2009 is geliberaliseerd, uitdraait op een volkomen mislukking. Dat zei woordvoerder Ad Koppejan tijdens een Algemeen Overleg over de postmarkt. Wat een vrije markt had moeten worden met meerdere spelers dreigt te eindigen met één monopolist: PostNL, die straks de hele markt kan dicteren. Het gebrek aan concurrentie kan in de toekomst leiden tot flinke prijsverhogingen, afnemende kwaliteit van postbezorging en slechtere arbeidsvoorwaarden voor postbezorgers. Dit vraagt om direct overheidsingrijpen om het toezicht op de postmarkt te versterken, aldus Koppejan.

Het CDA is blij dat de staatssecretaris al een aantal stappen heeft gezet op dit gebied. Om een gelijk speelveld tussen de verschillende aanbieders te waarborgen noemde Koppejan het van groot belang dat de toezichthouder vooraf inzicht krijgt en controle uit kan oefenen bij aanbestedingen. Daarmee kan worden voorkomen dat bij de grote overheidsaanbestedingen die komende zomer gepland staan, zoals van de Belastingen, er op basis van dumpprijzen (onder de kostprijs) de laatste concurrent uit de markt wordt gedrukt.

Een van de voorstellen van de staatssecretaris is om de postbezorging op maandag te schrappen. Dat is voor het CDA alleen bespreekbaar in combinatie met het gelijktijdig nemen van maatregelen die een gelijk speelveld en eerlijke concurrentieverhoudingen op de postmarkt garanderen. Koppejan: "Voor nu en in de toekomst dienen er voldoende waarborgen geschapen te worden dat de post, zowel zakelijk als particulier, goed en tijdig bezorgd wordt, tegen een redelijke prijs, in elke Nederlandse regio."

Tot slot ging Koppejan nog in op miljoenen die de top van PostNL zichzelf heeft toegekend door de splitsing van TNT. Daar had hij geen goed woord voor over. Hij kon die bonussen absoluut niet rijmen met het besluit om tegelijkertijd op de pensioenuitgaven voor de werknemers te korten. Koppejan: "Als werkgever ben je verantwoordelijk voor je werknemers, een fatsoenlijk pensioenfonds hoort daar bij. Dit soort verwerpelijke bonussen zeker niet. Matiging, verantwoordelijkheidsbesef en voorbeeldgedrag moeten leidende begrippen zijn voor leiders van een bedrijf als PostNL. We vragen de staatssecretaris dan ook om de leiding van PostNL aan te spreken op deze exorbitante bonussen. Hij gaat hier formeel niet over, maar kan een moreel appèl op hen doen".

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.