Bericht

04-04-2012Koppejan wil onderzoek naar postbezorging op maandag

Er moet een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld naar de cijfers die PostNL gepresenteerd heeft over postbezorging op maandag. Dat is de strekking van de motie die Ad Koppejan indiende tijdens een Algemeen Overleg over de postmarkt.

De regering overweegt om de Universele Post Dienstverlening (UPD) aan te passen. De UPD is het contract tussen de overheid en PostNL voor de bezorging van losse brieven en kaarten, pakketten, aangetekende brieven en alle internationale post. In deze markt neemt het aantal poststukken dat nog verstuurd wordt sterk af. PostNL zegt verlies te maken op de UPD, en wil graag de postbezorging op maandag schrappen.

Het lijkt er echter op dat PostNL de cijfers voor de postbezorging op maandag kunstmatig laag gehouden heeft. Door post op zaterdag en maandag achter te houden en deze op dinsdag te bezorgen geven de cijfers een vertekend beeld. Koppejan wil dan ook dat de regering een onafhankelijk onderzoek instelt naar de mogelijke bewuste beïnvloeding van deze cijfers. Tot de juiste cijfers bekend zijn zou de regering geen besluiten moeten nemen over aanpassing van de UPD. Verder verzoekt Koppejan in zijn motie de regering om in de gesprekken met PostNL ook het buitensporige beloningsbeleid in de top van PostNL aan de orde te stellen.

Lees hieronder ook de inbreng van Ad:

Voorzitter, de staatssecretaris heeft tijdens het laatste overleg richting de CDA-fractie een groot aantal toezeggingen gedaan wanneer het gaat om het versterken van het toezicht op de postmarkt het creëren van een gelijk speelveld en eerlijke arbeidsvoorwaarden. Wij hebben daarnaast in toenemende mate zorgen over een goede en tijdige postbezorging in sommige regio’s en op het platteland. Bovendien is ons na het debat ter ore gekomen dat de discussie over het schrappen van de maandag als bezorgdag mogelijkerwijs gebaseerd zou kunnen zijn op onjuiste informatie. Post op zaterdag zou bewust langer achter gehouden worden om deze vervolgens pas op dinsdag te bezorgen om zo de bezorgstatistieken voor maandag lager te laten uitvallen.

Wij vinden dat er in het kader van de besluitvorming over aanpassing van de UPD geen twijfel mag bestaan over de juistheid van de cijfers. Tenslotte hebben wij tijdens het laatste debat ook aandacht gevraagd voor de schandalige bonussen voor de top van PostNL. Daarom komen wij met de volgende motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering het voornemen heeft om de UPD zodanig aan te passen dat de bezorging van de post op maandag daarmee komt te vervallen;

overwegende dat er signalen zijn dat PostNL mogelijkerwijs post op zaterdag zou achterhouden waardoor de cijfers voor de postbezorging op maandag kunstmatig laag worden gehouden;

overwegende dat besluitvorming over aanpassing van de UPD gebaseerd dient te zijn op de juiste informatie;

overwegende dat recentelijk het salaris van de directie van PostNL sterk is verhoogd en er daar bovenop ook nog eens hoge bonussen zijn uitgekeerd;

verzoekt de regering op korte termijn een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gepresenteerde cijfers over de postbezorging op maandag en de mogelijk bewuste beïnvloeding van deze cijfers,

verzoekt de regering de Kamer te informeren over de uitkomsten daarvan en tot die tijd geen besluiten te nemen over aanpassing van de UPD;

verzoekt de regering in de gesprekken met PostNL over aanpassing van de UPD tevens het buitensporige beloningsbeleid richting de directie van PostNL aan de orde te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.