Bericht

27-01-2011Kustversterkingsproject m.b.v. "Zandmotor" mag niet gehinderd worden door natuurregelgeving

Samen met collega Koopmans heb ik vragen gesteld over mogelijke ongewenste effecten van natuurregelgeving voor realisatie Zandmotor.

Vragen voor de staatssecretarissen van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

1. Kent u de berichten Zandmotor omgeven door integraal veiligheidsplan (het hele Westland), aanleg van zandmotor voor de Zuid-Hollandse kust gestart(blikopnieuws) en bouwen met natuur (vroege vogels).

2. Klopt het dat slechtst één week voor de presentatie tot een integraal veiligheidsplan is gekomen? Op welke manier wordt de veiligheid van zowel scheepvaart als recreant gewaarborgd?

3. Het opspuiten van de Zandmotor neemt een jaar in beslag daarna volgt een beheersfase van circa 20 jaar, het project zorgt behalve voor extra kustveiligheid ook voor 100 ha extra natuur- en recreatiegebied op welke wijze vind deze ontwikkeling plaats gedurende de beheersfase en daarna?

4. In de berichten wordt gesteld dat de Zandmotor ook voorziet in de dringende behoefte aan uitbreiding van de groene ruimte van het zuidelijk deel van de Randstad, wat als al het zand wegspoelt of de lagune door slibafzetting dichtgroeit?

5. Het eiland zal langzaam ‘vergroeien’ met de bestaande kustlijn, het gebied sluit nu al aan op het Natura 2000 gebied 'Solleveld & Kapittelduinen' wordt deze titel ook neergelegd op het gebied van de Zandmotor? Zo, ja wat zijn daar de effecten van op sociaal-economische, recreatieve activiteiten en culturele evenementen in het desbetreffende gebied?

6. Stel dat het landelijk meest zeldzame habitattype in Solleveld de Struikhei (Calluna vulgaris) (H2150) of andere N2000 habitats of diersoorten (steltlopers, zeehonden ed) zich vestigen op het gebied van de Zandmotor, komt er dan een N2000 instandhoudingsdoelstelling voor het gebied als blijkt dat de doelstelling daar op de meest “haalbare en betaalbare” wijze kan worden gerealiseerd?

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.