Bericht

31-03-2011Omslag naar duurzame energie bespoedigen

www.cda.nl, 31 maart 2011

Nederland moet voor de voorziening van energie minder afhankelijk worden van andere landen, hoge prijzen en vervuilende brandstoffen. Met de huidige onrust in het Midden-Oosten zien we ook hier de brandstofprijzen weer stijgen, het maakt duidelijk dat we onze eigen energiezekerheid moeten verhogen. Daarom pleiten we voor een brede aanpak. De lange termijn doelstelling is gericht op een duurzame energiehuishouding. Dat zei CDA-kamerlid Ad Koppejan deze week in een overleg met minister Verhagen van ELI over energie. Koppejan betoogde dat er een gedeelde visie op energieopwekking moet komen voor Noordwest Europa. "Ook in de toekomst is er waarschijnlijk een mix aan energievormen nodig. Maar we willen ook innovatie stimuleren. Dat doe je door een toekomstvisie te schetsen waar de energie-industrie mee vooruit kan. Het gaat daarbij om zaken als im- en export van energie, het soepel laten werken van de Nederlandse gasrotonde, internationale afspraken over tarieven, een visie ook op welke regio welke vorm van duurzame energie voor zijn rekening neemt." De CDA’er gaf aan dat Nederland op dit dossier binnen Noordwest Europa het voortouw kan nemen.

Meer specifiek ging Koppejan in op de regels voor het toevoegen van reststoffen in vergisters. "We willen als CDA de omslag naar duurzame energie bespoedigen. In vergelijking tot omliggende landen heeft Nederland zeer restrictieve regels voor de toevoeging van restproducten aan vergisters, terwijl ze op dezelfde EU-regels zijn gebaseerd. We vragen de minister om meer ruimte te scheppen in de regelgeving voor het toepassen van reststoffen in vergisters." Koppejan gaf verder aan dat het cruciaal is om bij de ontwikkeling van de Subsidie Duurzame Energie (SDE+) een systeem te ontwikkelen waarmee de initiatiefnemers voor bio-energiecentrales tegelijk duidelijkheid krijgen over subsidies en vergunningen. Daarmee verlaag je de drempels om te investeren in zo’n centrale aanzienlijk.

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.