Bericht

07-09-2010Onderhandelingen VVD-CDA kabinet met gedoogsteun PVV worden voortgezet

Het onderhandelingsresultaat wordt afgewacht. Bezwaren blijven en worden ingebracht bij beoordeling eindresultaat.

Na het aftreden van mijn zeer gewaardeerde collega Ab Klink (ik betreur het maar respecteer zijn besluit), hebben de formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet vandaag weer een nieuwe wending gekregen. Brak Wilders afgelopen vrijdag nog de formatiebesprekingen af. Vandaag kwam hij plotseling met de mededeling dat hij toch weer verder wil praten. De CDA fractie zet nu de gesprekken voort met VVD en PVV. 

De afspraken in de CDA-fractie zoals die vorige week woensdagnacht zijn gemaakt, blijven onverkort van kracht. Daarin was afgesproken dat wij (Ab Klink, Kathleen Ferrier en ondergetekende) de voortgang van de onderhandelingen niet langer wilden blokkeren zodat er toegewerkt kan worden naar een onderhandelingsresultaat dat door de fractie beoordeeld kan worden. Onze zorgen en zwaarwegende bezwaren zijn nog niet weggenomen. Maar we staan open voor voorstellen die deze bezwaren kunnen wegnemen. Ook is afgesproken dat deze bezwaren meegewogen worden bij de beoordeling van het eindresultaat. Wij zullen vervolgens onze persoonlijke politieke eindafweging maken over het onderhandelingsresultaat. We zien een congres graag tegemoet en zullen daar onze inbreng leveren aan de discussie. Natuurlijk zullen de uitkomsten van het congres van grote betekenis zijn bij de eindafweging van de fractie.  
Wordt vervolgd.

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.