Bericht

01-04-2011Overheidsgeld naar sectoren waar bedrijven mee willen investeren

www.cda.nl, 1 april 2011

Deze week besprak de Kamer de bedrijfslevenbrief van Minister Verhagen. Deze brief schetst de hoofdlijnen van het nieuwe bedrijvenbeleid van dit kabinet. Het doel van het beleid is om meer ruimte voor ondernemers te maken, zodat die kunnen ondernemen en groeien. Kern daarbij is onderscheidend zijn op de wereldmarkt door in te zetten op die sectoren waar Nederland sterk in is. Daarnaast is het beleid gericht op profiteren van de wereldhandel, benutten van groeikansen in opkomende markten en duurzame economisch groei. Hierbij moeten ondernemers, de overheid en onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken. De minister heeft daarbij tien ‘topsectoren’ aangewezen die door Nederland als belangrijk gezien worden en waar de overheid dus ook in wil investeren. Het gaat om logistiek, life sciences, hightech, creatieve industrie, energie, water, chemie, tuinbouw en agrofood. Als tiende aandachtsgebied is de vestiging van meer hoofdkantoren in Nederland gekozen. Voor de zomer worden er plannen en knelpunten gepresenteerd die de sectoren kunnen stimuleren. CDA-kamerlid Ad Koppejan is zeer te spreken over de topgebieden-aanpak van de minister. "Goed dat er echte keuzes worden gemaakt, hier spreekt ambitie uit", vindt hij.

Koppejan, zelf ondernemer voordat hij in de Kamer kwam, sprak wel uit dat de overheid meer met de bril van een ondernemer naar investeringen moet kijken. "En de ervaring leert, dat projecten waar ondernemers en kennisinstellingen zelf ook in willen investeren, het meest kansrijk zijn. Iedere ondernemer heeft er een hekel aan als z’n geïnvesteerde geld geen winst opbrengt. Iedere door de overheid geïnvesteerde euro dient gericht te zijn op het halen van een zo groot mogelijk economisch- en maatschappelijk rendement. Het mee-investeren van bedrijfsleven en kennisinstellingen en het behalen van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zouden wat het CDA betreft dan ook harde criteria moeten zijn bij het toekennen van overheidsgeld voor projecten." Minister Verhagen nam beide punten over. De mate waarin een sector zelf bereid is te investeren in onderzoek en ontwikkeling van de sector, wordt zelfs bepalend voor de subsidie die een sector kan krijgen.

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.