Bericht

28-05-2010Polder Zuidoord mag niet ontpolderd worden!

Polder Zuidoord mag niet ontpolderd worden. Zie ook het videobericht. Dat is de belangrijkste uitkomst n.a.v. het werkbezoek dat ik samen met collega Ger Koopmans en een delegatie van CDA provinciale statenleden heb afgelegd in de gemeente Bernisse.

Het realiseren van de natuuropgaven in het kader van de Ecologische Hoofd Structuur(EHS) kan ook op een andere wijze gerealiseerd worden. Ik ben tegen het opgeven van goede landbouwgrond voor het realiseren van zogenaamde "nieuwe" en vaak natte natuur. Als CDA staan wij voor behoud van karakteristieke polders en agrarisch cultuurlandschap. 
Daarom vinden Ger en ik het belangrijk dat het alternatief voor ontpoldering van de LTO en de betrokken bewoners om natte natuur te creëren in het Haringvliet, serieus wordt opgepakt en uitgewerkt door de provincie Zuid-Holland.

Tijdens dit werkbezoek zijn wij ook geïnformeerd over de gevolgen van het "Kierbesluit". Er zijn op dit moment bij bewoners en boeren veel vragen hoe de zoetwatervoorziening in de toekomst op een betaalbare wijze gegarandeerd gaat worden als dit besluit onverkort wordt uitgevoerd.
Voor ons als CDA Tweede Kamerleden voldoende reden om dit Kierbesluit in een volgende kabinetsperiode nog eens kritisch te bekijken en harde garanties te eisen voor het waarborgen van de zoetwatervoorziening.

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.