Bericht

09-09-2010PVV brengt Zeeuws Kamerlid Ad Koppejan in gewetensnood

PZC, 9 september 2010 door Jeffrey Kutterink

DEN HAAG -  Dissident voelt hij zich helemaal niet. Tweede Kamerlid Ad Koppejan uit Zoutelande gruwelt van het woord. Hij ziet zichzelf als bezwaarmaker. Ineens is hij een Kamerlid met onverwacht veel macht.


De normaal zo toegankelijke Koppejan houdt nu een mediastilte. Al verbrak hij die gisteren tijdelijk door te twitteren dat hij weinig vertrouwen heeft in een nieuw kabinet.

Alle kranten, radio- en televisieprogramma's willen hem spreken. Maar Koppejan weigert. Afspraak met de fractie. Die wil verder met de onderhandelingen over de vorming van een kabinet met de VVD, met gedoogsteun van de PVV.

CDA-onderhandelaar Ab Klink zag samenwerking met de PVV niet meer zitten en stapte uit de fractie. Zijn twee medestanders, Ad Koppejan en Kathleen Ferrier blijven bij hun bezwaren, maar wachten het resultaat van de onderhandelingen af. Tot die tijd houden ze hun mond.

Voor de tweede keer ligt Ad Koppejan dwars. Tot het laatst toe streed hij tegen ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws- Vlaanderen. Na een lange discussie besloot de CDA-fractie uiteindelijk het verzet op te geven. Koppejan bleef daardoor met lege handen staan. Nu ligt hij weer dwars. Zeeuwse koppigheid?

Het gaat veel verder dan dat. Alles wijst erop dat de beoogde samenwerking met de PVV in een nieuw kabinet in zijn ziel snijdt.

Ad Koppejan heeft zich laten kennen als een christelijk-sociaal Kamerlid. Op zijn website schrijft hij: 'Vanuit mijn christelijke levensovertuiging vind ik dat je niet alleen voor jezelf leeft. We hebben als mensen een belangrijke verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving. Dat geeft werkelijk zin aan ons leven'.

Vanuit die opvatting moet een regering binden, zeker in tijden van crises. En een premier moet er zijn voor alle Nederlanders. Daarin past niet een coalitiepartner die een grote groep Nederlanders negatief bejegent.

Koppejan ziet de islam als een religie, terwijl de PVV de islam ziet als politieke ideologie. Dat is een fundamenteel verschil.

In zijn visie op de maatschappij spelen begrippen als solidariteit en rentmeesterschap een belangrijke rol. Zo bezien zal de wijze waarop PVV-leider Geert Wilders politiek bedrijft  Koppejan tegen de  borst stuiten. Niet dat hij zichzelf rekent tot de linker-vleugel van het CDA. Maar de stijl van de PVV gaat in tegen zijn mensbeeld.

Koppejan lijkt ook te vrezen dat Wilders straks een eigen uitleg kan geven aan gemaakte afspraken. Strengere eisen aan inburgering om kansen voor nieuwkomers te vergroten, kunnen door Wilders worden vertaald als een maatregel om moslims te weren en de islamisering tegen te gaan.

Wilders neemt geen regeringsverantwoordelijkheid, maar kan wel continu zeggen wat hij vindt. In het Kamerdebat over de formatie afgelopen dinsdag zei VVD-leider Mark Rutte daar niet bang voor te zijn. Als Wilders dingen zegt waar Rutte het niet mee eens is, dan zal hij daar als (beoogd) premier in de scherpste bewoordingen afstand van nemen. Wilders heeft het recht om te zeggen wat hij vindt, aldus Rutte.

De VVD-leider denkt niet dat deze situatie de regering instabiel maakt. Maar Koppejan zal dat anders zien.
Hoewel Koppejan op de lijn zit van Ab Klink, zal hij niet zomaar opstappen. Want dan ben je weg als politicus, zal hij zich beseffen. Dan kun je niets meer doen voor de mensen die op jou hebben gestemd. Of voor de regio Zeeland. Dat zal voor hem een cruciale afweging zijn om niet op te geven en het eindresultaat af te wachten. Al zal het lastig blijven om dat resultaat te rijmen met zijn visie op maatschappij en politiek.

Tot er een akkoord ligt, is hij een Kamerlid met onverwacht veel macht.
 Zijn 'nee' tegen het regeer- en gedoogakkoord betekent dat een coalitie van VVD, CDA en PVV haar meerderheid van 76 zetels verliest. Koppejan is geen man die snakt naar dit soort 'macht'.

De interne verdeeldheid is schadelijk voor de partij die bij de verkiezingen de helft van haar kiezers en haar partijleider verloor. Maar Koppejan is ook geen man die zich onder druk laat zetten om zijn bezwaren in te trekken. Daarvoor staat hij te veel voor zijn principes.

Koppejan en Ferrier lijken in de tussentijd hun invloed te willen aanwenden om het regeer- en gedoogakkoord zodanig te beïnvloeden dat ze er mee kunnen leven. Want de politieke stijl van de PVV zal niet veranderen, zullen ze zich realiseren.

Voor een doorstart van de onderhandelingen stelt Wilders niet als voorwaarde dat Koppejan en Ferrier hun verzet opgeven. Maar hij zal later met CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen en VVD-voorman Mark Rutte over hen spreken, kondigde hij dinsdag in het Kamerdebat over de formatie aan. Wat Wilders precies wil van de zogenoemde dissidenten, liet hij in het midden.

De Zeeuwse politicus zal er rekening mee houden dat de SGP wordt gevraagd de nieuwe coalitie te steunen. De twee SGP-zetels maken de nieuwe coalitie onafhankelijk van wat de bezwaarmakers vinden.

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.