Bericht

20-11-2010Soms blijkt ruzie goed voor je huwelijk

PZC, 20 november 2010 door Jeffrey Kutterink

Met lede ogen ziet Tweede Kamerlid Ad Koppejan (CDA) aan dat PVV-Kamerleden in opspraak raken. "Ik wil niet mijn gelijk halen. Maar dit gedoe straalt af op de regering en de politiek als geheel." Het Kamerlid uit Zoutelande blikt terug op een periode waarin hij veel draaien om zijn oren kreeg.  

Een Mercedes cabrio stopt met gierende banden als Ad Koppejan rustig staat te tanken. De man stapt uit en roept: 'hé, ik zie een dissident in het echt'. "Het was niet intimiderend, ik zag de humor er wel van in. Maar het is vreemd om ineens zo in de schijnwerpers te staan."

Nederland viert nog volop zomervakantie, als de Volkskrant op 21 augustus meldt dat de CDA-fractie vier tot zes 'dissidenten' telt. Er wordt mee bedoeld dat er CDA'ers zijn die om principiële redenen niet willen samenwerken in een coalitie met gedoogsteun van de PVV. Als ze hun bezwaren niet aan de kant schuiven, kan de PVV-coalitie - die op dat moment in de maak is - niet rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.
Grote paniek in de tent. Eén van de namen die wordt genoemd is die van Ad Koppejan uit Zoutelande. Tot dan bij het grote publiek vooral bekend om zijn halsstarrig verzet tegen het onder water zetten van de Hedwigepolder.
"Het was heel onplezierig om als dissident te worden weggezet. Ik had en heb bezwaren tegen samenwerking met de PVV. De discussie daarover heb ik altijd binnen de fractie gevoerd. Een dissident brengt buiten de fractie om standpunten naar buiten. Dat heb ik niet gedaan.
Ik had en heb moeite met de standpunten van de Partij voor de Vrijheid ten opzichte van mensen met een andere achtergrond en een andere religie. De overheid moet alle mensen gelijk behandelen. Voor God zijn alle mensen gelijk. En daar staat gedachtegoed van de PVV haaks op."
Al snel openbaren zich drie 'dissidenten': Ab Klink, Kathleen Ferrier en Ad Koppejan.
" Er zijn meer collega's die moeite hebben om met de PVV samen te werken. Maar die hebben zich niet in het openbaar uitgesproken. Zij hebben daar hun redenen voor. Die respecteer ik."
Koppejan en Ferrier proberen hun bezwaren intern aan de orde te stellen. Maar dat valt niet mee. 'Wacht maar op het regeerakkoord en vel dan je oordeel', kregen Koppejan en Ferrier te horen. "Wij wilden onze zorgen kenbaar maken aan onderhandelaars Maxime Verhagen en Ab Klink en partijvoorzitter Henk Bleker. Want de trein denderde maar door."
Aan een bevriend CDA-gedeputeerde (buiten Zeeland) vraagt Koppejan advies. "Ik wilde weten hoe we onze bezwaren het beste aan de orde konden stellen. Op zijn advies hebben Kathleen en ik onze argumenten op een rij gezet in een brief aan de fractie."
Direct wordt een fractievergadering uitgeschreven. "We waren stomverbaasd. Toen bleek pas dat Ab Klink de dag ervoor ook een brief had geschreven. Dat wisten wij niet. De brief van Klink kwam op een ongelukkige wijze naar buiten. Dat kwam ons allemaal heel slecht uit. Daarmee lagen alle argumenten op straat."
In vergaderingen en gesprekken die volgen krijgt Koppejan verbaal alle hoeken van de kamer te zien. Er wordt zelfs gedreigd om hem en Ferrier uit de fractie te zetten. "Daar wil ik geen woorden aan vuil maken. Partijvoorzitter Henk Bleker heeft daar achteraf in het openbaar zijn excuus voor gemaakt. Dat is uitgepraat. Dan is het voor mij zand erover."

Wat heeft u op dat moment gedaan?
"Ik heb er over gepraat met mensen die mijn zorgen delen en met mijn vrouw. Ook put ik kracht uit mijn geloof."

Waarom laat u zich zo behandelen?
"Ach, dat een enkeling in zijn emotie wat roept? Ik ben ook een emotioneel mens. In een goed huwelijk heb je ook wel eens ruzie. Misschien is het daarom een goed huwelijk."

Maar u zegt toch ook niet elke dag tegen uw vrouw 'als je zo doorgaat gooi ik je het huis uit?'
"Je moet het niet overdrijven. Zo heb ik het niet ervaren. Er is een keer inderdaad gedreigd om me uit de fractie te zetten."

Nooit gedacht: ik stop ermee?
Aarzelend: "Nee."
Maar u ving de klappen op; anderen spraken zich niet uit en Ab Klink vertrok.
"Dat vond ik een moeilijk moment. Ab is iemand met groot statuur waar ik veel steun aan had en heb. Maar ik zie politiek als een missie. Dit was een discussie waar heel Nederland mee bezig was. Ik mocht één van de vertolkers zijn. Ik kijk niet met spijt terug. Het is gegaan zoals het is gegaan. We hebben laten zien dat er in het CDA ook zó over gedacht wordt. En daarmee heb ik hopelijk een groot deel van de achterban voor het CDA behouden."

Ineens was u bekende Nederlander en kwamen cameraploegen naar Zoutelande.
"Veel mensen vonden het een goede Zoutelande-promotie. Er zijn toen in de media veel portretten over me verschenen. Ik had inderdaad nog meer publiciteit kunnen hebben. De wereld draait door, Moraalridders en Pauw en Witteman belden me elke week. Maar ik heb ze afgewezen. Telkens moet ik kijken of ik iets te vertellen heb en of het de zaak dient om de publiciteit te zoeken. Heel vaak was mijn afweging dat het de zaak niet dient."

Heeft u ooit voorzien wat de gevolgen van de maandenlange discussie zouden kunnen zijn?
"Ik heb nooit ingeschat dat het zou uitmonden in een congres zoals dat in Arnhem is geweest. Je zit in een trein die op een gegeven moment door omstandigheden een rollercoaster wordt."

Nu was u ineens een eigenwijs Kamerlid.
"Nou ja, in ieder geval een Kamerlid met een eigen mening. Ik werd in een maand tijd overal op straat herkend. Een aparte ervaring. Het merendeel van de reacties was positief. Het gaf me het gevoel: ik doe het ergens voor. Ik ben niet de enige die er zo over denkt. ''
,,Wat ik wel lastig vond was dat ik elk woord moest gaan wegen. Alles wat ik zeg kan grote consequenties hebben. Ik kon alleen thuis mezelf zijn."
Tweederde van het CDA-congres spreekt zich uit voor samenwerking met de PVV. U denkt erover na en de dinsdag erna hakt u de knoop door.
"Ik wilde de uitslag zwaar laten meewegen. Vooraf heb ik gezegd dat het een overtuigende meerderheid moest zijn. Tweederde vind ik overtuigend. Kathleen en ik houden onze bezwaren. Maar na het aftreden van Klink heb ik duizenden e-mails gehad waarin mensen me vroegen om hen te blijven vertegenwoordigen. Ik zag geen reden om daarvan af te zien. We beoordelen het kabinet op zijn daden. Elke stem telt en daarmee hebben we een geweldige positie om het kabinet op koers te houden."

Bent u gepaaid met het opnemen van de ontpoldering in het regeerakkoord?
"Ik heb die passage zelf aangedragen toen het regeerakkoord werd geschreven. Maar dat die in het akkoord kwam, heeft geen effect gehad op mijn uiteindelijke afwegingen om op het CDA-congres tegen de gedoogconstructie met de PVV te stemmen."

Is de PVV de partij die verbindt en stabiliteit brengt?
"Dit land heeft behoefte om goed geregeerd te worden. Ik zit niet te wachten om mijn gelijk te krijgen. Wel maak ik me zorgen over de betrouwbaarheid van de politiek. Dit gedoe straalt af op de regering en de politiek als geheel. Maar ik beoordeel de regering, geen fracties."

U vroeg via Twitter of de Kamer een voorbeeldfunctie heeft of een afspiegeling is van een samenleving die verloedert. Wat vindt u?
"Kamerleden hebben een voorbeeldfunctie. Ik zie met leedwezen de verloedering van de samenleving. Daar moeten we stelling tegen nemen. Laten we meer omzien naar elkaar."

Deze regering heeft veel te bieden voor Zeeland, vindt u. U denkt dat de Hedwige droog blijft.
"Er is geen enkele reden om te ontpolderen. Er is een alternatief van de waterschappen. Dat zal wel in overleg met Vlaanderen moeten. Beide landen hebben gemeenschappelijke belangen. Als je met elkaar om de tafel zit, praat je over alle dossiers. Inderdaad ook over de zeesluis bij Terneuzen."

Vlaanderen zijn zeesluis en wij de polder, zoiets?
"De sluis is het belangrijkst voor Gent, maar ook van belang voor Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland Seaports. De sluis is belangrijk bij de nieuwe route van de Seine naar het noorden."

U heeft vragen gesteld over Thermphos. Kan de provincie een milieuvergunning afgeven als geen gedegen onderzoek is gedaan naar emissies? En is de Commissaris van de Koningin ook verantwoordelijk?
"De schadelijke effecten voor de volksgezondheid moeten goed in kaart worden gebracht. Ik krijg de indruk dat dat niet is gebeurd. Het belang van werkgelegenheid is altijd ondergeschikt aan dat van de volksgezondheid. Het hele college van Gedeputeerde Staten draagt hiervoor een verantwoordelijkheid en zal daarop door de Staten moeten worden aangesproken. Maar eerst zullen alle feiten boven tafel moeten komen. Niemand van het college van GS is onschendbaar. Iedereen die verantwoordelijkheid draagt dient ook verantwoording af te leggen."

De Statenverkiezingen zijn in maart. Bereidt het Zeeuwse CDA zich goed voor?
"We zijn een bestuurderspartij geweest, te regentesk. Als ik kijk naar de keuze van de lijsttrekker, dan is Patricia de Milliano bij uitstek iemand die met beide benen in de Zeeuwse klei staat. Ze is een fris iemand met heel veel gevoel voor wat onder de bevolking leeft. Daar zie je het CDA de vernieuwingsslag maken."
 

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.