Bericht

27-01-2011Versterkt toezicht van de Tweede Kamer op uitvoering dijkversterkingsprogramma

Vaste Kamercommissie I&M heeft besloten om van het Hoogwaterbeschermingsprogramma een groot project te maken

Vandaag heeft de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur & Milieu op voorstel van Arie Slob en mij, besloten om het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in de Tweede Kamer voor te dragen als Groot Project in de zin van de Regeling Grote Projecten. Daarmee geeft de Tweede Kamer zichzelf meer mogelijkheden om haar controlerende taak uit te oefenen op de uitvoering van alle dijkversterkingsprojecten. Dit betekent dat de Tweede Kamer meer prioriteit en urgentie geeft aan het HWBP.

Het hoogwaterbeschermingssysteem is bedoeld om Nederland veilig te houden en ervoor te zorgen dat de Nederlandse waterkeringen voldoen aan de veiligheidsnorm. Het HWBP heeft als doel de afgekeurde waterkeringen op sobere, doelmatige en robuuste wijze te versterken. Onlangs heeft de minister van Infrastructuur & Milieu aan de Ka­mer gecommu­niceerd dat er bij het HWBP sprake is van tegenvallende uitgaven (0,9 miljard euro). Tevens is de verwachting dat met de afronding van een nieuwe toetsronde in 2011 een groter aantal waterkeringen niet meer zal voldoen aan de normen.

Ik maak mij zorgen om het financiële tekort en het niet halen van de veiligheidsnormen. Dat vraagt de komende tijd om meer maatschappelijk debat hoe wij Nederland ook de komende decennia droog en veilig houden. De maatschappelijke risico’s en kosten die ver­band houden met het HWBP nemen door de recente ontwikkelingen mogelijk verder toe. Om onze controlerende taak als Kamer goed te kunnen uitvoeren vraagt dit om meer toegesneden informatie over wijze waarop aan het HWBP uitvoering wordt gegeven.

Het voorstel van het CDA en de ChristenUnie kan rekenen op steun van een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.