Bericht

05-11-2010Vragen gesteld over in rekening brengen van 39 euro voor extra douchebeurt

Vandaag schriftelijke vragen gesteld over de uitkomsten van het onderzoek van cliëntenorganisatie Het Klaverblad onder 21 Zeeuwse zorginstellingen.

Samen met CDA collega Sabine Uitslag heb ik vandaag onderstaande vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het in rekening brengen van kosten door zorginstellingen voor diensten die onder de AWBZ vallen (Ingezonden, 5 november 2010)

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel "Zorg brengt gratis dienst in rekening" in de PZC van 5 november, waarin de resultaten worden vermeld van een onderzoek van patiëntenvereniging Klaverblad onder 21 Zeeuwse zorginstellingen?

2. Wat vindt u van het feit dat een Zorginstelling 39 euro in rekening brengt voor een extra douchebeurt?

3. In het onderzoek wordt er melding van gemaakt dat voor sommige diensten en hulpmiddelen, bijvoorbeeld een hoog-laagbed, door de zorginstelling kosten in rekening worden gebracht bij de cliënt die onder de AWBZ vallen en derhalve gratis aangeboden dienen te worden. Is de minister met de CDA-fractie van mening dat dit niet mag voorkomen en hoe denkt de minister deze misstanden aan te pakken?

4. Is het voldoende duidelijk welke zorg precies tot de reguliere zorg behoort en wat de extra's zijn? Zo ja, is de staatssecretaris met het CDA van mening dat de zorginstelling helder moet aangeven dat zij alleen kosten in rekening brengen voor extra zorg en ook welke vormen van extra zorg zij levert? Worden de clientenraden wel altijd voldoende in staat gesteld om een goede beoordeling te geven van de extra kosten die bij de cliënten in rekening worden gebracht voor extra diensten?

5. Vanaf 1 januari 2011 dienen alle zorginstellingen op hun website te vermelden welke bedragen zij voor diensten in rekening brengen. In hoeverre is bij de presentatie van diensten en prijzen voldoende transparantie en eenduidigheid gegarandeerd zodat deze voor de cliënt goed met elkaar vergelijkbaar zijn?

 

 

 

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.