Bericht

26-03-2011Vragen gesteld over incidenten in de kerncentrale van Borssele

Volgens de Volkskrant en het radioprogramma Argos zou Borssele 2 keer ontsnapt zijn aan een ramp.

Volgens berichtgeving in de Volkskrant en het radioprogramma Argos zou er in 1986 en in 1987 ernstige incidenten hebben voorgedaan in de kerncentrale van Borssele. Omdat voor het CDA veiligheid voorop staat, was dat voor mij aanleiding om de volgende vragen te stellen aan minister Verhagen van EL&I.

 

Vragen van het lid Koppejan (CDA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat de kerncentrale van Borssele meermaals ontsnapt zou zijn aan een ramp (ingezonden 26 maart 2011)

1
Bent u bekend met het artikel ‘Borssele meermaals ontsnapt aan ramp’ 1) en de uitzending van het radioprogramma Argos waarin melding wordt gedaan van ernstige incidenten bij de kerncentrale van Borssele?

2
Klopt het dat de incidenten die zich hebben voorgedaan in 1986 en in 1987 zijn onderzocht door de Kern Fysische Dienst(KFD) en dat deze de incidenten dusdanig laag heeft geclassificeerd dat er geen sprake was van gevaar voor de volksgezondheid?

3
Zouden deze incidenten met de kennis van nu ook nog zo zijn geclassificeerd?

4
Welke lessen zijn destijds getrokken van deze incidenten en welke maatregelen zijn sindsdien genomen om te voorkomen dat deze in de toekomst nog eens kunnen voorkomen?

5
Nu wordt de Kamer jaarlijks, middels een rapportage van de KFD door de regering geïnformeerd over mogelijke incidenten die zich hebben voorgedaan in de kerncentrale van Borssele, was dat in 1986 en 1987 ook reeds het geval?

6
Bij welke incidenten met welke classificatie (ines 0-7), wordt de Kamer direct geïnformeerd? 

7
Deelt u de mening van de CDA-fractie dat bij kernenergie, veiligheid voor alles gaat, zowel bij de bestaande kerncentrale van Borssele als bij een nieuw te bouwen kerncentrale?

 

1) Volkskrant, 26 maart 2011, Radioprogramma Argos, Radio 1, 26 maart

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.