Bericht

03-12-2010Vragen over de calamiteiten in de Vlaketunnel als gevolg van omhoogkomend wegdek

Hadden de problemen voorkomen kunnen worden? Wie is er verantwoordelijk?

Op 12 november 2010 is het wegdek in de Vlaketunnen (A58 door Zuid Beveland, Zeeland) opeens omhoog gekomen. Hierdoor is Zeeland even heel slecht bereikbaar geweest vanuit Roosendaal/ Bergenopzoom. Een half jaar eerder heeft er nog groot onderhoud plaatsgevonden aan de tunnel. Voldoende reden om hierover nadere vragen te stellen.

Vragen van de leden Koppejan en De Rouwe (beiden CDA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de afsluiting van de Vlaketunnel (ingezonden 30 november 2010) 

1
Kent u het bericht ‘Vraagtekens rond de Vlaketunnel’? 1) 

2
Hebben zich in het verleden meer soortgelijke calamiteiten voorgedaan met in Nederland gebouwde tunnels?

3
Kunnen de herstelwerkzaamheden aan de Vlaketunnel uitgevoerd worden zonder schade voor de huizen van omwonenden, als gevolg van bodemdaling door verlaagd waterpeil?

4
Kunt u een indicatie geven van het moment waarop de tunnel weer volledig operationeel kan zijn?

5
Bent u bereid, vooruitlopend op volledige openstelling, op de kortst mogelijk termijn in de tunnels meer rijstroken open te stellen, ook voordat de oorzaken van de verschuiving definitief duidelijk zijn? Zo nee waarom niet?

6
Wilt u bij de beantwoording van voorgaande vraag ook de mogelijkheid van extra monitoring van mogelijk omhoogkomend wegdek ter plaatse meenemen als middel om tijdelijk meer rijstroken open te stellen?

7
Kunt u een indicatie geven van de economische schade voor de regio en de overlast voor weggebruikers, nu de Vlaketunnel al sinds 12 november 2010 niet of slecht toegankelijk is?

8
Hadden de calamiteiten in de Vlaketunnel voorkomen kunnen worden? Waarom zijn de huidige problemen niet opgemerkt tijdens de werkzaamheden in het kader van het onderhoud dat dit voorjaar heeft plaatsgevonden? Is hier mogelijk sprake van nalatigheid? Welke werkzaamheden zijn er verricht in het kader van het onderhoud dit voorjaar?

9
Wat gaat u er aan doen om dergelijke calamiteiten als zich nu hebben voorgedaan in de Vlaketunnel, in de toekomst te voorkomen?

1) PZC, ‘Vraagtekens rond de Vlaketunnel’, 24 november 2010

 

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.