Bericht

23-12-2011Kerstgroet Ad Koppejan, 23 december 2011

Nieuwsbericht met een korte terugblik op het afgelopen politieke jaar. Verstuurd naar alle abonnees op mijn Berichtenservice.

Klik op de afbeelding voor de vergroting

Vandaag is het kerstreces begonnen. Kerst, een tijd van bezinning, van terugblikken en vooruitkijken. Maar vooral ook een periode waarin er tijd is voor de directe naasten, familie, vrienden. Kortom; tijd voor elkaar!

Kerst is voor mij meer dan de kerstboom, het overvloedige kerstdiner en de acceptgiro’s waarmee het geweten ten aanzien van de minder bedeelden kan worden afgekocht. Kerst is voor mij vooral ook in dankbaarheid de geboorte van het kindje Jezus herdenken die als de zoon van God naar deze wereld kwam om de mensen hoop, verlossing en perspectief te bieden.

2011 was weer een enerverend jaar. Privé ging alles prima maar politiek kon het wel wat beter. Ik kijk terug op een jaar waarin ik samen met Annemiek onze kinderen in gezondheid heb zien groeien en ontwikkelen.
Het politieke jaar 2011 roept echter gemengde gevoelens op.

Korte terugblik op het politieke jaar 2011

Woordvoerderschap EL&I
Deze zomer vertrok Gerda Verburg  uit onze fractie voor een nieuwe baan bij de FAO in Rome. In de CDA fractie ben ik haar opgevolgd als woordvoerder economie, bedrijfsleven, MKB, innovatie, telecommarkt en ondernemerschap. Helaas moest ik daarmee wel afscheid nemen van de portefeuille Water en havens- en zeescheepvaart. Deze woordvoerderschappen heb ik met enig pijn in het hart, het afgelopen half jaar geleidelijk overgedragen aan mijn nieuwe CDA collega Michiel Holtackers. Michiel is via e-mail te bereiken op: m.holtackers«»tweedekamer.nl .
Verder blijf ik woordvoerder op de onderwerpen visserij, toerisme, postmarkt, maatschappelijk verantwoord ondernemen, internationale handel, Zeeland en polders die niet onder water mogen worden gezet. 

Politieke hoogtepunten
Een politiek hoogtepunt in het afgelopen jaar was voor mij de behandeling van de Deltawet waarin de lange termijnaanpak van het Deltaprogramma op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening, wettelijk is vastgelegd. Twee belangrijke amendementen van mij zijn aangenomen. Een amendement waarmee mogelijkheid wordt gecreëerd tot meer  publiek-private samenwerking. Het andere amendement had betrekking op het behoud van de solidariteit tussen de waterschappen op het gebied van kostenverdeling voor onze waterveiligheid.

Een ander hoogte punt was de begrotingsbehandeling van EL&I waar een amendement en een motie van mij zijn aangenomen ter bevordering van de kredietverlening aan het MKB, o.a. door een pilot met kredietunies. Daarnaast zijn de volgende door mij ingediende moties op het gebied van toerisme, visserij, maatschappelijk verantwoord ondernemen, behoud van polders (Zuidoord en Albrandswaard), een betere besteding van innovatiegelden en de functie van de nieuwe Ondernemerspleinen/Kamer van Koophandel in het stimuleren van de regionale economie, door de Tweede Kamer aangenomen.

Zeeland
Specifiek voor Zeeland was er dit voorjaar het kabinetsbesluit over de Hedwigepolder. Het kabinet heeft een goed alternatief natuurherstelplan voor de Westerschelde laten ontwikkelen waardoor ontpoldering van de baan is.
Minder goed nieuws was het faillissement van aluminiumfabriek ZALCO waardoor meer dan 600 Zeeuwen hun baan verloren. Samen met Eddy van Hijum heb ik mij er voor ingezet dat het UWV nog voor het einde van het jaar alle ontslagen medewerkers een voorschot over het salaris van december uitbetaald.  

Succesvolle initiatieven
Met voldoening kijk ik terug op een aantal initiatieven die in het afgelopen jaar goed van de grond zijn gekomen. Zoals de bijeenkomsten van de CDA Businessclub Zuidwest Nederland en de bijeenkomst van het CDA Ondernemersnetwerk. Ook het CDA Theologen Netwerk met meer dan 100 leden, heeft het afgelopen jaar veel activiteiten ontwikkeld en een bijdrage  geleverd aan de discussies binnen het CDA over o.a. euthanasie en de uitgangspunten van het CDA(Commissie Geel). Het internetinitiatief Christendemocraat.nl groeide het afgelopen jaar uit tot een spraakmakend discussieplatform met inspirerende christen-democratische visies op de samenleving.
Zelf mocht ik het afgelopen half jaar een driewekelijkse column schrijven voor de NRC. Dat was een uitdaging en een nieuwe ervaring. De columns zijn na te lezen in de rubriek Nieuws op mijn website.

Dieptepunten
Het afgelopen jaar stond in het teken van opstapelende financieel-economische problemen.
Vanuit Griekenland breidde de Eurocrisis zich verder uit. De Nederlandse economie liet voor het eerst een lichte krimp zien, gecombineerd met een stijgende werkloosheid. Tegelijkertijd toonden politieke leiders in Europa weinig daadkracht om de problemen op te lossen.

Ook de binnenlandse politiek was het afgelopen jaar niet altijd even verheffend. Met name door het optreden van Geert Wilders en zijn volgelingen, is het aanzien van het parlement er niet bepaald op vooruit gegaan. Het ‘Doe eens normaal, man’ van Geert Wilders richting de minister-president was meer dan een incident. Respect, goede omgangsvormen en voorbeeld gedrag, leken het afgelopen parlementaire jaar, verder weg dan ooit. Ook de discussie over de zaak Mauro, werd vertroebeld door politieke en zelfs partijpolitieke spelletjes. ‘Gegokt en verloren’, riep een collega van de oppositie. Gelukkig kan Mauro - dankzij de opstelling van het CDA - uiteindelijk wel in Nederland blijven met behulp van een studievisum.
Naast de nodige politieke schade voor het CDA leverde de kwestie mij een geslaagde imitatie op in het tv-programma Koefnoen.

Het was sowieso voor het CDA een mager jaar met het verlies dat we leden tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Ook de peilingen van de afgelopen maanden waren niet best. Je hoort een jaar later ook niet zo veel meer van de mooie verwachtingen van voorstanders van de gedoogconstructie met de PVV. Niet Wilders wordt ingekapseld, maar het CDA is aan de verliezende hand, lijkt het. En dat terwijl het CDA met politici als Jan Kees de Jager, Maxime Verhagen, Henk Bleker en Marja van Bijsterveldt, goede bewindslieden levert die hun mannetje/vrouwtje staan.
Het is kennelijk te weinig om het verschil te maken. Je hebt meer nodig dan een paar goede bewindslieden. Een politieke partij dient ook een eigen, herkenbaar verhaal te hebben, een visie op de toekomst waarin ze zich onderscheidt van anderen, een verhaal met politieke meerwaarde.

Tekenen van hoop
Gelukkig zijn er tekenen van hoop. Zo wordt er sinds het aantreden van de nieuwe voorzitter Ruth Peetoom, binnen het CDA hard gewerkt aan een eigentijds christen-democratisch verhaal. Begin volgend jaar zullen zowel de Commissie onder leiding van Jacobiene Geel (CDA uitgangspunten) als het Strategisch Beraad (langere termijn beleid) met voorstellen komen die de basis moeten vormen voor een vernieuwd CDA.
Als fractie laten wij op verschillende terreinen ook meer van ons horen zoals bijvoorbeeld collega Sander de Rouwe in de discussie over de 130 km.

2012 moet het jaar worden waarin we weer uit het dal klimmen. Zowel wanneer het gaat om de redding van de Euro en de aanpak van de financiële crisis, als ook wat betreft mijn eigen CDA. Zodat we volgend jaar kunnen zeggen: het gaat goed, zowel privé als politiek.

Maar voor nu, even geen politiek. Ik wens u allen, samen met uw familie en vrienden, fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Ad Koppejan
Volg mij ook via twitter: @adkoppejan

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.