Bericht

23-02-2011Zorgen over toegankelijkheid van de havens van Stellendam

Schriftelijke vragen gesteld aan bewindslieden van I&M en de staatssecretaris van EL&I over opslibbing in Slijkgat waardoor vissersschepen de haven moeilijker kunnen bereiken.

Door versnelde opslibbing van het zogenoemde Slijkgat (Goereese Gat) wordt het voor de vissersvloot van Stellendam steeds moeilijker en gevaarlijker om de haven te bereiken. Een aantal visserschepen zijn al uitgeweken naar andere havens. Dit is schadelijk voor de lokale economie van Goeree-Overflakkee. Daarom heb ik hierover schriftellijke vragen gesteld. Schriftelijke vragen van het lid Koppejan (CDA) aan de minister en staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de afnemende toegankelijkheid van de havens van Stellendam door opslibbing van het zogenoemde Slijkgat

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel in Eilandennieuws 1) waarin melding wordt gemaakt van verondieping van het zogenoemde Slijkgat (Goereese Gat), de belangrijkste vaarweg richting Haringvliet en de toegangspoort tot de Haven van Stellendam?

2. Bent u bekend met het feit dat de haven van Stellendam als gevolg van verondieping  van het zogenoemde Slijkgat nu al wekenlang moeilijk bereikbaar is? Dat uit peilingen van 17 februari 2011, uitgevoerd door het Havenbedrijf Rotterdam, is gebleken dat er nog immer sprake is van een gevaarlijke situatie, omdat de gepeilde diepte slechts 4,50 m bedraagt over een breedte van 20 meter daar waar 5,50 meter over een breedte van 100 meter vereist is? Dat deze situatie, gelet op de huidige baggerinzet nog weken, zo niet maanden voort kan duren? Dat deze slechte bereikbaarheid de lokale economie treft in al haar facetten; visserschepen die uitwijken naar andere havens en een verminderende omzet van de visafslag?

3. Is de regering bereid toe te zien op een adequate naleving van het Alders-Akkoord uit 2002, en de verantwoordelijke partijen, in casu Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat, aan te spreken op het tijdig nakomen van de afspraken teneinde verdere schade aan de vissersvloot en aan de aan de visserij gerelateerde bedrijven, waaronder de visafslag,  in Stellendam te voorkomen. 

4. Welke mogelijkheden ziet de regering om bij dreigende verondieping van het Slijkgat onder de overeengekomen 5,50 meter,  nadere afspraken te maken met betrokken partijen over capaciteit en inzetbaarheid van het baggermaterieel om in voorkomend geval sneller en adequater gezamenlijk actie te ondernemen om situaties zoals die zich nu voordoen in de toekomst te voorkomen?

5. Is de regering bereid een onderzoek in te stellen naar de mogelijke oorzaken van de nu kennelijk sneller en vaker voordoende - verondieping van het Slijkgat waarbij mede onderzocht wordt of de aanleg van Maasvlakte-2 hier mede op van invloed is?


1) Eilandennieuws, ‚ÄúVissersschepen kunnen haven in Stellendam niet bereiken‚ÄĚ, 12 februari 2011, zie ook artikelen in AD 11 februari 2011 en Visserijnieuws 11 februari 2011.

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.