Mijn drijfveren

Ondernemend, Zeeuws en Christelijk-sociaal.

Vanuit mijn christelijke levensovertuiging vind ik dat een mens niet alleen voor zichzelf leeft. Mensen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving. Dat geeft werkelijk zin aan ons leven. Vanuit het christelijk-sociale gedachtegoed met kernwaarden als solidariteit en duurzaamheid zet ik mij in voor de samenleving. Zo moeten wij de aarde, die ons in bruikleen is gegeven, vanuit het oogpunt van rentmeesterschap goed nalaten aan de generaties na ons.

Toen het CDA Zeeland mij in 2006 vroeg om hun Tweede Kamerlid te worden heb ik niet lang hoeven nadenken. Op dat moment was ik nog ondernemer. Ook als ondernemer lever je een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Ik wilde echter mijn energie en ervaring als ondernemer, graag volledig inzetten voor de publieke zaak. Als Tweede Kamerlid zou ik dat in praktijk kunnen brengen. Naast ondernemer was ik eerder in mijn loopbaan ook ambtenaar, projectmanager en vakbondsbestuurder. Al deze praktijk ervaring mag ik nu inzetten bij mijn werk als Tweede Kamerlid en dat nog wel vanuit mijn eigen provincie Zeeland!

De roeping van de politiek bleek dus uiteindelijk sterker te zijn dan die van het bedrijfsleven. Naar mijn mening mag je van iedere burger verwachten dat hij of zij een bijdrage levert aan de samenleving. Sommigen noemen dat ‘maatschappelijk corvee’. Dat vind ik iets te verplichtend klinken. Ik vind het namelijk een eer en een voorrecht dat ik mijn bijdrage mag leveren als volksvertegenwoordiger. En als mijn werk in de Tweede Kamer er op zit, dan pak ik het ondernemerschap weer op. Want ondernemer en de mentaliteit die daar bij hoort, raak je nooit meer kwijt; daarom voel ik mij ook een Zeeuws, onafhankelijk en ondernemend volksvertegenwoordiger!

 

Vriendschap; Samen met studiegenoten Politicologie op station Middelburg. Studiegenoten die nog steeds vrienden zijn.
Solidariteit; Een bezoek aan een ontwikkelingsproject in India
Politiek; afscheid als voorzitter van het CDJA en overdracht aan Jack de Vries
Sociale rechtvaardigheid; bij de Vervoersbond CNV als vakbondsbestuurder
Publieke zaak; mijn tijd als hoofd Communicatie bij het Havenbedrijf Amsterdam
Ondernemend; aan het werk met mijn bedrijf Swinth

Persoonlijke Bijbeltekst:

“Jullie zijn het zout van de aarde.”
(Citaat van Jezus in Matteüs 5:13)

Familie Koppejan, begin 20ste eeuw in Walcherse klederdracht.