Sociale zaken

Een solide christelijk sociaal beleid vind ik erg belangrijk. Daarom zit ik in de vaste Kamercommissie voor sociale zaken en werkgelegenheid. Hier zet ik me in voor goede arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, medezeggenschap en het overleg van de Europese Sociale Raad van Ministers.  

De afgelopen jaren heb ik:  

  • De discussie losgemaakt over de steeds zwakker wordende positie van vakbonden en ondernemingsraden binnen bedrijven. Dit vormt een bedreiging voor de toekomst van ons collectief overlegstelsel;
  • Het Nederlandse pensioenstelsel beschermd tegen schadelijke bepalingen in voorgestelde Europese richtlijnen;
  • Aandacht gevraagd voor de gevolgen van de Europese richtlijn Gelijke Behandeling voor de positie van het bijzonder onderwijs en identiteitsgebonden organisaties die diensten aan derden leveren;
  • Kafkaiaanse opstelling van het UWV aan de orde gesteld. Dit kwam voor bij de toepassing van regels in kader van Wet Werk en Inkomen(WIA). En bij loondoorbetaling bij ziekte, richting ondernemers die medewerkers met een beperking in dienst hebben.