Visserij

Bij het thema visserij horen de beroepsvissers op zee, de binnenwatervissers op rivieren en meren, de garnalenvissers, de schelpdiersector (mossels, oesters, etc.) en de kweekvissector. In mijn tijd in Den Haag heb ik de nodige resultaten behaald voor de visserijsector.

De afgelopen jaren heb ik:

  • Duurzaamheidkeurmerken, certificering en de subsidiĆ«ring daarvan voor vissers gestimuleerd. Dit heb ik gedaan om zo de duurzaamheid te bevorderen en de concurrentiepositie van vers gevangen Nederlandse vis en kweekvis te versterken;
  • Een motie ingediend voor een verbod op beheersvisserij in Nederlandse wateren. Als dit alleen wordt gedaan om helder water te krijgen;
  • Aandacht gevraagd voor oneerlijke concurrentie doordat ingevroren importvis als verse vis verkocht wordt;
  • Verzet aangetekend tegen beperkingen in de Nederlandse mededingingswetgeving ten aanzien van duurzaam gevangen vis. En een redelijke prijs voor vers gevangen vis en schelpdieren;
  • Het initiatief genomen tot het opzetten van een visserij kenniscentrum/blue port als vervolg op het Visserij Innovatie Platform;
  • Middels amendementen geld vrij gemaakt voor aalvissers die getroffen werden door een vangstverbod van drie maanden;
  • Mij sterk gemaakt voor behoud van de Nederlandse mosselsector door mosselzaadvisserij op de Wadden mogelijk te blijven maken;
  • Mij ingezet voor een proef met het gedoceerd inlaten van zoet voedselrijk water in de Oosterschelde. Dit gebeurd bij de Bergse Diepsluis en de Krammersluizen ter stimulering van zowel natuur als visserij.