Zeeland

Zeeland is een bijzondere provincie. Ze ligt me na aan het hart. Ik ben er geboren en getogen. Daarom kom ik in Den Haag op voor de belangen van de Zeeuwen. Vanuit het CDA ben ik gekozen als de Zeeuwse vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Dat betekent dat ik in Den Haag een bijzondere verantwoordelijkheid heb voor alles wat er in Zeeland gebeurt. Dat kan om heel uiteenlopende onderwerpen gaan. Van ziekenhuisfusies tot behoud van de mosselsector en van de aanleg van de nieuwe N57 tot de drugsoverlast in Terneuzen. Van ontpoldering tot versterken onderwijs en topsport. Bij dit alles zoek ik naar de oplossing die de belangen van alle Zeeuwen het beste dient.

De afgelopen jaren heb ik:

 • Gezorgd voor betere normen voor waterveiligheid in verband met klimaatverandering en zeespiegelstijging. In de Waterwet is vastgelegd dat gebreken in de primaire waterkeringen binnen afzienbare tijd worden aangepakt;
 • Bewerkstelligd dat 15 miljoen euro extra rijksgeld beschikbaar is gesteld voor de realisatie van de N57;
 • Op diverse momenten via moties en Kamervragen het behoud van de bereikbaarheid en kwaliteit van de ziekenhuiszorg in Zeeland aan de orde gesteld;
 • Mij sterk gemaakt voor behoud van een zelfstandige Hogeschool Zeeland;
 • Mij sterk gemaakt voor behoud van de Rechtbank in Middelburg;
 • Mij ingezet voor behoud van het Belastingkantoor in Terneuzen;
 • De combinatie van onderwijs en topsport in Zeeland mogelijk gemaakt door het realiseren van een zogenaamde Lootschool (Scheldemond College in Vlissingen);
 • Mij ingezet voor alternatieven voor ontpoldering. En ik heb mezelf tot het uiterste (maar tevergeefs) ingezet voor behoud van de Hedwigepolder;
 • Een versnelde aanpak in gang gezet voor de verslechterde toestand van de Zuidwestelijke Deltawateren. Denk hierbij aan problemen met blauwalg in het Krammer Volkerak Zoommeer, de waterkwaliteit van de Grevelingen en de zandhonger in de Oosterschelde;
 • Mij ingezet voor de proef met gedoceerd inlaten van zoet voedselrijk water in de Oosterschelde. Dit gebeurd bij de Bergse Diepsluis en de Krammersluizen ter stimulering van natuur en visserij;
 • Mij ingezet voor behoud van de Zeeuwse mosselsector. In speciaal voor de mosselzaadvisserij op de Wadden;
 • Gestreden voor de garantie van goed openbaar vervoer in Zeeland. Ook tijdens periodiek onderhoud van de spoorwegverbinding;
 • Mij sterk gemaakt voor de positie van het overheidsbedrijf Delta ten behoeve van economie en werkgelegenheid.