Beroepsvissers die duurzaam willen vissen

Flash is required!

Visserij is een voor Nederland belangrijke sector. Daarom moet er in Nederland ruimte blijven voor alle vormen van visserij. Denk bijvoorbeeld aan kottervissers, garnalenvissers, binnenvissers, mosselkwekers, etc. Hiervoor zijn de komende jaren een aantal belangrijke maatregelen nodig waar ik voor wil gaan.

Duurzaamheid.
Het is belangrijk dat vissers de omslag maken naar meer duurzame vismethoden. Dat is goed voor de natuur, maar ook voor de inkomsten van de vissers. De overheid kan dit stimuleren met subsidies. Bijvoorbeeld bij het behalen van het MSC-certificaat. Als vis wordt voorzien van een duurzaamheidcertificaat kan het tegen een betere prijs verkocht worden. Nu krijgen vissers nog heel vaak te weinig voor hun vangst (denk aan de prijzen van schol). Ik heb mij hier de afgelopen jaren voor ingezet en op dit punt resultaten behaald. Maar er moet nog meer gebeuren.

Nationaal visserij kenniscentrum.
Ik vind dat er in de komende kabinetsperiode een nationaal visserij kenniscentrum moet komen. Als opvolger van het huidige Visserij Innovatie Platform. Een goede wisselwerking tussen kennis, beleid en praktijk is een succesfactor voor verduurzaming en innovatie. De Nederlandse expertise en ondernemingskracht kan benut worden voor internationale verbetering van efficiency. En duurzaam beheer van visbestanden. Voorbeeld is de ontwikkeling van alternatieve vangsttechnieken zoals sumwing, pulskor, flyshoot en twinrig.Decentrale benadering Europees Visserijbeleid. 
Ik ben voorstander van een decentrale en regionale benadering in het Europees Visserijbeleid. Beleid moet kunnen rekenen op een breed draagvlak. Dat kan alleen als direct betrokkenen er (deels) zelf verantwoordelijk voor zijn.

Genoeg ruimte.
Bij het gebruik van de Noordzee moet de visserij er op kunnen rekenen dat zij haar werk kan blijven doen. De visserijbelangen mogen niet bij voorbaat al ondergeschikt worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan ruimteclaims op het gebied van energiewinning.

Internationale verdragen ratificeren.
De Nederlandse overheid moet op korte termijn een aantal internationale verdragen ratificeren. Op die manier worden knelpunten op de arbeidsmarkt van de visserij weggenomen. Ook de aquacultuur moet in Nederland voldoende mogelijkheden krijgen. 


Behoud mosselsector.
De mosselsector in Nederland moet behouden blijven. Met het gesloten mosselconvenant dienen de Zeeuwse mosselkwekers toekomst perspectief te krijgen. Zuid-Noord transport van mosselzaad, vanuit de Deltawateren naar de Wadden, moet zo snel mogelijk geregeld worden. Dit zijn allemaal punten die ik belangrijk vind. Punten waar ik mij de komende jaren voor wil inzetten. Vissers kunnen op mij reken