Bescherming tegen stijgende zeespiegel

Flash is required!

De afgelopen jaren ben ik voor de CDA-fractie de woordvoerder Water geweest. Waterveiligheid was voor mij altijd al een belangrijk onderwerp. Als kind ben ik opgegroeid met de verhalen van mijn moeder en grootouders uit Krabbedijke. Ze vertelden mij hoe ze de ramp van 1953 hebben meegemaakt. En zelf heb ik in 1995 mijn schoonouders in Dreumel (land van Maas en Waal) helpen verhuizen toen daar de dijk dreigde te bezwijken. 

De afgelopen periode heb ik met een motie gepleit voor betere normen voor waterveiligheid. Dat is nodig door de klimaatverandering en zeespiegelstijging. Ook heb ik met een amendement in de Waterwet laten vastleggen dat gebreken in de primaire waterkeringen die geconstateerd worden binnen afzienbare tijd worden aangepakt. Op dit moment zijn er nog te veel waterkeringen die niet voldoen aan de gestelde normen. Of waarvan we niet weten of ze er aan voldoen. Dat kunnen we niet accepteren. Achterstallig onderhoud aan onze dijken moet versneld worden aangepakt.

In 2008 heeft Deltacommissie, onder leiding van Cees Veerman, een goed advies  uitgebracht over waterveiligheid. In dit advies staat hoe we Nederland op lange termijn klimaatbestendig kunnen inrichten. Veilig tegen overstromingen en tegelijkertijd prettig om te wonen, werken en recreĆ«ren. Hierna heeft de Deltacommissie een Deltaprogramma opgesteld. En voor de financiering hebben ze een Deltafonds voorgesteld. Nu moet dit nog vast worden gelegd in een Deltawet. 

Ik vind dat na de verkiezingen het nieuwe kabinet de voorstellen van de Deltacommissie zo snel mogelijk moet oppakken. De Deltawet moet op korte termijn door de Tweede Kamer worden vastgesteld. Op veel zaken kunnen we de komende jaren bezuinigen in Den Haag maar niet op onze veiligheid tegen overstromingen. Daar zal ik mij de komende jaren voor inzetten als Tweede Kamerlid.