Duurzame energiebronnen en kernenergie als tussenoplossing

Flash is required!

Energie wordt steeds schaarser. Op termijn zullen fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkolen opraken. Dit merken we nu al aan de stijgende prijzen bij de benzinepomp. Daarnaast worden we geconfronteerd met de schadelijke milieu-effecten van fossiele brandstoffen. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van de uitstoot van CO2 op de klimaatverandering. Daar komt nog bij dat we met brandstoffen als olie en gas afhankelijk zijn van landen waar wij liever niet afhankelijk van zijn. Landen als Rusland en verschillende landen in het Midden-Oosten.

Daarom ben ik voorstander van een volledige omschakeling naar duurzame energiebronnen. We moeten onze energie gaan halen uit wind, zon, biomassa, water en geothermische energie. 

Maar het is wel realistisch om te verwachten dat deze omschakeling enkele decennia zal kosten. Daar kunnen we niet op wachten. In de tussentijd kunnen we inzetten op energiebesparing en een schoner gebruik van energiebronnen. Denk daarbij aan CO2-afvang en -opslag, het gebruik van filters, het optimaal benutten van restwarmte en kernenergie. Om in onze energie behoefte te voorzien in de jaren dat we omschakelen is kernenergie noodzakelijk. Daarom ben ik voorstander van de bouw van nieuwe, nog veiliger kerncentrales. Op voorwaarde dat ook de plaatselijke bevolking hier mee instemt, zou Borselle hiervoor een uitstekende locatie kunnen zijn.

De komende jaren zal ik mij in de Tweede Kamer inzetten om de volledige omschakeling te maken naar duurzame energiebronnen.