Goede bereikbare zorg in Zeeland

Flash is required!

In Zeeland moet kwalitatief goede en voor iedereen bereikbare zorg worden geboden. Maar dat is geen gemakkelijke opgave. De bevolking wordt steeds ouder en daardoor neemt de vraag toe. Bovendien kent Zeeland door haar geografische ligging, dun bevolkte gebieden, bevolkingskrimp en eilandstructuur extra uitdagingen op dit gebied. Daar komt nog bij dat in het vakantieseizoen de bevolking sterk toeneemt. En ook dan moet de zorg voor iedereen bereikbaar blijven.

Deze specifiek Zeeuwse situatie vraagt om maatwerk. Een extra ambulance post in de kop van Walcheren is daar een mooi voorbeeld van. Maar er moet ook meer samengewerkt worden tussen de Zeeuwse zorginstellingen. Alleen dan kunnen we kwalitatief goede en bereikbare zorg in Zeeland waarborgen.

De overheden moeten dit stimuleren en faciliteren. Daar wil ik mij de komende jaren vanuit de Tweede Kamer voor in zetten.