Ruimte voor ondernemers

Flash is required!

Het Midden en Kleinbedrijf is de motor van onze economie en zorgt voor veel werkgelegenheid. Maar het wordt deze bedrijven niet altijd makkelijk gemaakt. Ik ben zelf jarenlang ondernemer geweest. Met de bedrijven Swinth en E-Grant heb ik de allerlei internetprojecten geleidt. Ik weet dus hoe vervelend onnodige administratieve lasten zijn. Hoe lastig het is dat je met zoveel verschillende loketten en vergunningen te maken hebt. En ik weet ook hoe belangrijk een eerlijke kans is op het binnenhalen van overheidsprojecten. Daarom pleit ik voor: 

  • Het afschaffen van overbodige regels en het verminderen van de administratieve lasten;
  • Het creëren van één overheidsloket voor ondernemers voor o.a. vergunningen en ondersteuning bij innovatie;
  • Ruimere kredietmogelijkheden waarbij de overheid zich garant stelt;
  • Gelijke kansen op overheidsopdrachten. Dat kan door het verminderen van de administratieve rompslomp bij het intekenen en minder cluster- of raamcontracten;
  • Het vereenvoudiging van het belastingstelsel. Daarbij denk ik o.a. aan het instellen van een eenduidig loonbegrip;
  • Het gemakkelijker maken van een doorstart voor een ondernemer die failliet is gegaan;
  • Goed beroepsonderwijs dat zich richt op de praktische behoeften vanuit het bedrijfsleven;

Tenslotte vind ik dat we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moeten stimuleren. Vanuit mijn christelijk-sociale mensbeeld is niet alleen de winst voor het bedrijf belangrijk. Maar als ondernemer heb je ook een verantwoordelijkheid voor je omgeving, de natuur en de maatschappij. Daarvoor moeten ondernemers alle ruimte krijgen van de overheid.