Bericht

14-12-2011Vragen gesteld over faillissement aluminiumfabriek ZALCO

Met collega Van Hijum vragen gesteld aan de ministers Verhagen en Kamp over verlies van 620 arbeidsplaats door failissement ZALCO

Vragen van de Leden Koppejan en Van Hijum (beiden CDA) aan de minister van EL&I en de minister van SZW naar aanleiding van de berichtgeving rondom het failliet van ZALCO

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht in de Provinciale Zeeuwse Courant over het faillissement van de firma Zalco? [1]
2. Heeft u de indruk dat het moederbedrijf Klesch alles in het werk heeft gesteld om dit faillissement te voorkomen? In hoeverre is er sinds de bedrijfsovername door Klesch voldoende geïnvesteerd in deze aluminiumfabriek om deze een levensvatbare toekomst te geven?
3. Welke impact verwacht u dat het faillissement van Zalco zal hebben voor de Zeeuwse werkgelegenheid en in welke mate kan het Europese Globaliseringsfonds een bijdrage leveren in het weer aan werk helpen van ontslagen medewerkers van Zalco, bijvoorbeeld door scholing, hulp bij het vinden van een nieuwe baan of ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf?
4. Per wanneer zou ZALCO gebruik kunnen maken van dit Europese Globaliseringsfonds?
5. Welke impact voorziet u dat het faillissement van Zalco (en de omstandigheden die daartoe hebben geleid) zal hebben voor de basismetaalindustrie en de maakindustrie in Nederland als geheel?
6. In hoeverre bent u ervan op de hoogte dat de financiële problemen bij Zalco mede veroorzaakt zijn door het ongelijke speelveld voor de elektro-intensieve industrie in Europa, met name waar het gaat om de kwijtschelding van nettransporttarieven door Duitsland en België, terwijl dit in Nederland niet gebeurt?
7. In hoeverre bent u ervan op de hoogte dat de Duitse en Belgische regelingen niet op beletselen stuiten bij de Europese Commissie?
8. Wat bent u van plan te doen aan dit ongelijke speelveld in Europa?

[1] Provinciale Zeeuwse Courant (PZC): http://www.pzc.nl/regio/zeeland/10065774/Aluminiumfabriek-Zalco-is-failliet.ece 
Financieel Dagblad (FD): http://fd.nl/ondernemen/441426-1112/producent-aluminium-zalco-failliet 
Nu.nl: http://www.nu.nl/economie/2692801/zeeuwse-aluminiumfabriek-zalco-failliet.html

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.