Bericht

17-11-2010Vragen over milieuvergunning dioxine uitstoot Thermphos

Samen met collega Haverkamp vragen gesteld aan de staatssecretaris voor Milieu en Infrastructuur en de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de milieuvergunning aan het chemisch bedrijf Thermphos.

De berichtgeving in de media over de uitstoot van dioxine en cadmium door de fosforfabriek Thermphos in het Zeeuwse Sloegebied, heeft tot veel onrust geleid onder de plaatselijke bevolking. Er zijn met name vragen over de rol van de provincie Zeeland als vergunningverlener en toezichthouder. Voor mij en collega Maarten Haverkamp, voldoende aanleiding om daarover de volgende vragen te stellen aan de Staatssecretaris voor Milieu en Infrastructuur, dhr. Atsma en de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, mevr. Schippers.

1.      Heeft u kennisgenomen van de vergunning die De Zeeuwse GroenLinks-gedeputeerde Wiersma voor de uitstoot van onder meer dioxine heeft verleend aan het bedrijf Thermphos, waarover onder de bevolking grote zorgen bestaan? 1) 

2.      Wat is tot nu toe uw betrokkenheid c.q. die van de VROM-inspectie bij deze milieuvergunning geweest?

3.      Wat is uw bevoegdheid in het toezicht op de vergunningverlening door de provincie inzake milieuvergunningen zoals die voor Thermphos? Is het juist dat het de verantwoordelijkheid is van de regering om toe te zien op de kwaliteit van de vergunningverlening door provincies?

4.      Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord, welke stappen bent u dan van plan te nemen om de provincie Zeeland aan te spreken op het gedoogbeleid van onder meer te hoge dioxine-emissies?

5.      Bent u bereid erop toe te zien dat er door een onafhankelijk instituut zoals het RIVM volledig onderzoek wordt gedaan naar de gezondheids- en milieu-effecten van de emissies van Thermphos, zoals de dorpsraad van Nieuwdorp heeft gevraagd, en de Kamer hierover te informeren?

1) 'Onderzoek gezondheidseffecten Thermphos' PZC, 15 november 2010

Berichtenservice

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de polls en andere berichten van Ad Koppejan? Schrijft u zich dan in voor de berichtenservice.