Resultaten

Ik zit vanaf november 2006 in de Tweede Kamer. In de afgelopen jaren is er een heleboel gebeurd. Ik ben trots op wat er in deze tijd bereikt is. En ik vind het belangrijk deze resultaten zichtbaar te maken. Daarom heb ik op een rijtje gezet wat ik in de afgelopen periode als Kamerlid heb betekend. De door mij bereikte resultaten in de perioede 2006 - 2010 zijn onder te verdelen in de onderstaande zes 'beleidsterreinen'. Daarnaast zijn in deze rubriek ook alle door mij gerealiseerde amendementen op wetten, aangenomen moties en ingediende Kamervragen terug te vinden.