Platteland en polders

Polders horen bij Nederland. Ik vind dat we deze kostbare landbouwgrond niet zomaar moeten opofferen voor zogenaamde ‘nieuwe natuur’. Ik heb mij hier in de Tweede Kamer hard voor gemaakt.

De afgelopen jaren heb ik…

  • Diverse moties ingediend voor het behoud van ons agrarisch cultuurlandschap. Geen polders onder water, geen goede landbouwgrond opgeven voor zogenaamde nieuwe (natte) natuur, maar inzetten op agrarisch natuurbeheer. Ik heb gezorgd voor een hoorzitting in de Kamer en voor toezeggingen van de minister wat betreft een evaluatie en beleidswijziging;
  • Mij ingezet voor alternatieven voor ontpoldering overal in het land waaronder  Horstemeerpolder, Zuiderdieppolder, Noordwaard, Groot Mijdrecht, Albrandswaard, etc. Tot het uiterste, maar tevergeefs, heb ik me ingezet voor behoud van de Hedwigepolder.