Zeehavens en zeescheepvaart

In de Tweede Kamer zet ik me in voor zeehavens en de veiligheid van de schepen.

De afgelopen jaren heb ik:

  • Gezorgd voor inzet van Nederlandse marine ter bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen tegen aanvallen van piraten;
  • De regering verzocht samenwerking van Nederlandse zeehavens te stimuleren. Dit ter versterking van de Nederlandse concurrentiepositie in de Hamburg – La Havre range;
  • Mij ingezet om te voorkomen dat de tarieven van het loodswezen de concurrentiepositie van Nederlandse zeehavens in gevaar zouden brengen (vooral voor de Noordelijke zeehavens dreigden de tarieven buitensporig te stijgen);
  • Ervoor gepleit op korte termijn een helder toekomstperspectief te bieden aan het Nederlandse loodswezen wat betreft het al dan niet invoeren van marktwerking.