Behoud (onderwijs) voorzieningen op platteland

Flash is required!

Je hoort veel over probleemwijken in de grote steden en oplossingen daarvoor. Maar er moet ook voldoende aandacht en geld zijn voor de uitdagingen in plattelands- en in krimpgebieden. Het CDA wil opkomen voor een leefbaar en vitaal platteland. Daarvoor moeten belangrijke voorzieningen in deze gebieden blijven. Moeten we investeren in Openbaar vervoer. En moet er voldoende werkgelegenheid zijn.

In gesprek met leerlingen CSW in Middelburg.

Voorzieningen moeten blijven.
Een plaatselijke basisschool is vaak een belangrijke ontmoetingsplaats. Ook is de aanwezigheid van een school vaak een voorwaarde in de keuze voor een woonplaats. Ik wil dat deze voorzieningen blijven bestaan in gebieden waar het aantal inwoners daalt. Daarvoor moeten we creatief zijn. Een school of een dorpshuis kan ook ruimte bieden aan een huisarts, fysiotherapeut, lokale bankvestiging of apotheek. 

Bereikbaarheid.
Voor de bereikbaarheid van deze voorzieningen is goed openbaar vervoer heel belangrijk. In regio's kunnen krimp- en groeigemeenten soms naast elkaar bestaan. In deze gebieden moeten we investeren in het openbaar vervoer van de krimpgebieden naar de centrumkernen en steden. Zo zijn bedrijfs-, onderwijs- en sport-, cultuur- en zorgvoorzieningen voor en grotere groep bereikbaar.

Werkgelegenheid
Tenslotte moet er op het platteland ook voldoende werkgelegenheid zijn. Daar spelen  boeren als cultuurdragers van het platteland, een belangrijke rol in. Zie ook mijn standpunt "Meer inkomstenbronnen voor boeren". Er liggen op het platteland, juist in krimpgebieden, veel kansen voor recreatie en toerisme. Ondernemers moeten de ruimte te krijgen om deze kansen te benutten. Ze mogen daarbij niet belemmerd worden door een te ver doorgeschoten natuurbeleid in het kader van Natura 2000.

Voor een leefbaar en vitaal platteland, daar wil ik mij ook de komende jaren voor in zetten in de Tweede Kamer.