Investeringen in de kwaliteit en duurzaamheid van toerisme

Flash is required!

Ik denk dat het heel belangrijk is een goede balans te vinden tussen werk en vrije tijd. In Nederland moeten we steeds meer en langer werken. En dus zullen we ook voldoende aandacht moeten hebben voor ontspanning. Hier liggen kansen voor de recreatie en toerisme branche.

Als ondernemer heb ik geleerd dat je steeds moet inspelen op de vraag van de markt. Dat geldt ook voor de toeristische sector. We zien trends als duurzaamheid, meer korte vakanties en de combinatie met zorg. Zoals mijn ouders in de jaren "70  van de vorige eeuw een vakantiebedrijf opbouwden, zo kan het nu niet meer. Het komt nu aan op innovatie, kwaliteitsverbetering en nieuwe markten.

Het is belangrijk dat ondernemers in de toeristische sector de ruimte hebben om te investeren. Hierbij denk ik aan de grote recreatie ondernemingen, maar ook aan kleinschalige recreatie (bijv. plattelandondernemers). Dan kunnen ze inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Overheden moeten daarvoor de voorwaarden scheppen. Dat kunnen ze doen in het ruimtelijk beleid en door vermindering van administratieve lasten. Bovendien kunnen ze innovatie, kwaliteitsverlenging en seizoensverlenging stimuleren. Daar wil ik mij de komende jaren in Den Haag voor inzetten.