Investeringen in duurzame havens en industrie

De Nederlandse haven- en industriesector.
Als woordvoerder Zeehavens heb ik mij in de afgelopen jaren ingezet voor de Nederlandse haven- en industriesector. Beiden heel belangrijk voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Als de wereldeconomie weer aantrekt zal dit de eerste plaats zijn waar de werkgelegenheid weer groeit. Daarom is het belangrijk tijdens een economische crisis te blijven investeren. Innovatie en duurzaamheid zijn daarin sleutelbegrippen. Als we daar voor gaan komen we sterk uit de crisis. Zonder dat het ten koste gaat van het milieu. 

En dat is nodig want Nederland is een belangrijke spil in het internationale goederenvervoer. Die positie willen we behouden. Met als paradepaardje de Rotterdamse havens. Maar ook: Groningen Seaports, Amsterdam, Moerdijk en Zeeland Seaports.

Investeren in duurzaamheid.
De laatste jaren zijn er belangrijke stappen gezet naar duurzame productie in de industrie. En duurzame afhandeling van scheepsafval in havens. We zijn op de goede weg. En daar willen we de komende jaren ondanks de crisis op doorgaan. We moeten blijven investeren in het duurzamer maken van productieprocessen en het transport. De binnenvaart en het vervoer over spoor moet verder gestimuleerd worden. Dit is veel beter voor het milieu dan vervoer over de weg. 

Investeren in samenwerking.
Verder pleit ik voor meer samenwerking tussen havens als dit een win-win situatie oplevert. Naast samenwerking op het gebied van publieke taken (afstemming douanezaken, afvalinzameling en milieuzorg), liggen er ook kansen op het gebied van commerciële samenwerking. Meer commerciële samenwerking kan zorgen voor een hogere bezettingsgraad van terminals, specialisatie van havens en het efficiënt gebruik van middelen voor achterlandinfrastructuur.

Een voorwaarde voor deze samenwerking is voor mij het zelfstandig maken van havenbedrijven. Zowel Haven Amsterdam, Groningen Seaports en Zeeland Seaports moeten op korte termijn zelfstandig worden. 

Ook na de verkiezingen wil ik mij blijven inzetten voor duurzame havens en industrie.